Latest News

Mynd o Garpiau i Gyfoeth mewn Siop Elusen ym Mhen y Bont

Mae siop Ambiwlans Awyr Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i droi eu carpiau i gyfoeth mewn digwyddiad arbennig a fydd yn cynnig prisio nwyddau.

Ar ddydd Sul Medi 16, bydd aelodau o’r cyhoedd yn medru  gofyn i arbenigwr i brisio eu hen heiddo.

Bydd y prisiwr ac arwerthwr poblogaidd sydd yn aml yn ymddangos ar y teledu, Mark Stacey, yn ymweld â’r siop rhwng 10yb a 3yh, gan gynnig ei farn arbenigol ar ystod o bethau o addurniadau i emwaith.

Mae Mark, sy’n enwog am ei ymddangosiadau ar Bargain Hunt, Flog It a’r Antiques Road trip, yn delio mewn hen greiriau ac wedi gweithio mewn rhai o brif dai arwerthiant y DU.

Dywedodd rheolwr manwerthu rhanbarthol Ambiwlans Awyr Cymru, Donna Rogers: “Mae hyn yn gyfle cyffrous i bobl i ymweld â’n siop ym Mhen-y-bont ar Ogwr er mwyn prisio eu heiddo gan yr arwerthwr poblogaidd Mark Stacey. Pwy a ŵyr – efallai bod rhywbeth gwerthfawr gennych?

“Yn ystod y digwyddiad, byddwn yn codi tâl o £2 ar gyfer prisio pob eitem, neu £5 i brisio 3 eitem. Bydd holl elw’r diwrnod yn cael ei roi yn uniongyrchol i’r elusen gan helpu ariannu ein gwaith holl bwysig.”

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn rheoli 17 o siopau elusen ar draws Cymru sy’n noddi’r gwaith holl bwysig yn uniongyrchol. Mae’r siopau yn cael eu cefnogi gan dîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio’n ddiflino er mwyn llenwi’r silffoedd a’n gweini cwsmeriaid.

Yn ôl rheolwr siop Ambiwlans Awyr Cymru ym Mhen y Bont, Sandra John: “Rydym o hyd yn edrych am fwy o wirfoddolwyr i ymuno â ni, a byddwn wrth ein bodd i glywed gan unrhyw un sy’n fodlon treulio ychydig o oriau yn ystod yr wythnos yn cynorthwyo yn y siop.”

Mae gan Ambiwlans Awyr Cymru 17 siop ar draws Cymru ac mae hefyd yn cynnig gwasanaeth casglu eiddo am ddim.

Ychwanegodd Donna: “Dylai pobl sydd eisiau defnyddio’r gwasanaeth casglu eiddo am ddim gysylltu â siop Pen-y-bont ar Ogwr yn uniongyrchol ar 01656 649475.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: