Latest News

Ambiwlans Awyr Cymru yn croesawu wyneb newydd yn Sir Benfro

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi croesawu wyneb newydd i’r tîm codi arian Sir Benfro.

Mae Katie Thomas yn ymuno â’r elusen ac yn dilyn Tony Key OBE a oedd wedi ymddeol yn gynharach eleni.   

Yn wreiddiol o Sir Ddinbych, mynychodd Katie Ysgol Greenhill cyn cwblhau gradd a ThAR mewn Hanes yn Abertawe. Ar ôl 6 mlynedd o addysgu, penderfynodd Katie ddychwelyd i Sir Benfro a chychwyn ar ei her fawr nesaf.

Ers cychwyn y rôl ym Mehefin 2018, mae Katie wedi mynychu sawl digwyddiad ar draws y sir. Wrth drafod ei rôl, dywedodd Katie: “Mae’r ddau fis gyntaf wedi bod yn brysur iawn ond yn llawn mwynhad. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddod i nabod ein tîm arbennig o wirfoddolwyr a mynd allan i’r gymuned gyda hwy i ledaenu’r gair am waith Ambiwlans Awyr Cymru. 

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu yn ddiweddar i ni ar draws Sir Benfro. Yng Ngorffennaf yn unig, casglwyd £8,000 ar draws y Sir a fydd yn helpu ariannu ein cyrchoedd arbed bywyd.

Yn ôl rheolwr codi arian Ambiwlans Awyr Cymru, Mark Stevens: “Hoffwn groesawu Katie i’r tÎm ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda hi. Mae hi’n ychwanegiad arbennig ac nid oes amheuaeth gennyf y bydd hi’n adeiladu ar lwyddiant ei rhagflaenydd, Tony.”

Bydd Katie yn parhau gyda’r gwaith o godi arian ar draws Sir Benfro yn ogystal ag annog y genhedlaeth nesaf o wirfoddolwyr i ymuno â’r elusen. Wrth drafod dod yn wirfoddolwr, ychwanegodd Katie: “Buaswn wrth ein bodd yn cynyddu’r nifer o wirfoddolwyr sydd gennym ar draws y sir am mai hwy sy’n cynnal ein gwaith gasglu arian. Mae gwirfoddoli ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru yn cynnig cryn foddhad ac yn llwyfan gwych i ddatblygu sgiliau. Mae gennym sawl digwyddiad ar y gweill a fydd yn cynnig llwyth o gyfleoedd i bobl gwrdd â’r tÎm a dysgu mwy am yr elusen.

“Ar ddydd Gwener, 21ain Medi, mae gennym noson gwis gyffrous wedi’i threfnu yng Nghlwb Rygbi Arberth am 7yh. Mae llawer o fusnesau lleol megis Folly Farm a Tooj wedi cyfrannu gwobrwyon hael arbennig i’r raffl, a gobeithiwn gasglu gymaint o arian ag sy’n bosib i’r elusen.

Rydym yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli i’r elusen i gysylltu â Katie yn uniongyrchol drwy ffonio 07817 961207 neu e-bostio, katiethomas@walesairambulance.com 

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: