Latest News

Gorchest Angelina

Mae merch un ar ddeg mlwydd oed i Ogledd Cymru yn profi nad yw oedran yn rhwystr i ddringo’r Wyddfa.    

Mae Angelina Lannon, sy’n wreiddiol o’r Alban, wedi dringo’r Wyddfa yn ddiweddar gan gasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru. 

Dywedodd Cydlynydd Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru, Medwyn Hughes: “Hoffwn ddiolch i Angelina am yr hyn y mae wedi’i gyflawni. Mae dringo’r Wyddfa yn dipyn o orchest i oedolyn, ond mi ddylai fod mor falch o’r ffaith ei bod wedi cyflawni hyn, a hithau ond yn 11 mlwydd oed.”

Er mwyn cefnogi her Angelina, casglwyd swm anhygoel o £840.86 er budd yr elusen hofrennydd.   

Ychwanegodd Medwyn: “Hoffwn ddiolch o galon i Angelina am ddewis i gefnogi ein helusen. Bydd yr arian sydd yn cael ei gasglu o’r her yn ein helpu ni barhau gyda’n gwaith achub bywyd ar draws Cymru."

Leave a Comment

Cymdeithasu: