Latest News

Nos i wawr Sialens Yr Eryri

Mae dringwr awyddus o Wynedd yn barod i daclo un o gopâu uchaf Cymru deg waith mewn un diwrnod.

Penderfynodd Christopher Dineen o Abersoch i godi i’r sialens er les Ambiwlans Awyr Cymru.

Yn siarad ambwyti’r tasg o’i flaen dywedodd Christopher: “Rwyf wedi cael angerdd ddringo am flynyddoedd ond mae’r sialens yma'r un fwyaf i ddydd. Yn 1999 symudais i fyw ar y Penrhyn Llyn a cwmpais mewn cariad efo’r dirwedd bert Gogledd Cymru. Y mynydd cyntaf ddringais oedd Cnicht 14 flwyddyn yn ôl, ers ni dwi yn ddwli ar ddringo.”

“Rwyf wedi taclo sawl mynydd anodd gan gynnwys Kilimanjaro a’r sialens “three peaks”. Dwi’n teimlo bod dringo yn helpu nid yn unig ffitrwydd corfforol ond hefyd feddyliol.”

Mae Christopher yn anelu i daclo’r sialens a fydd yn gyfanswm o 45 milltir a bron 19,000 droedfedd o ddringo ar Ddydd Sadwrn 7fed o Orffennaf.

Ychwanegwyd Christopher: “Dwi wedi bod yn hyfforddi bron pob penwythnos ac nid yw’r llwybr yn anghyfarwydd i mi. Dwi’n cofio breuddwydio am gerdded bob 10 llwybr o’r Eryri o fewn 24 awr a nawr efo llai na phythefnos i fynd mae’r ffuglen yn dechrau dod yn wir.”

Fydd sialens Christopher yn cychwyn yn ystod oriau cynnar bore dydd Sadwrn 7fed o Orffennaf ar lwybr Llanberis cyn gorffen yn agos i lwybr Ceidwaid Yr Eryri.

Dywedodd Rheolwr Codi Arian AAC Lynne Garlick: “Hoffem ddymuno pob lwc i Christopher efo’i sialens. Nid yw’n gamp gymedrig ac wrth i Christopher ei geisio yn ystod tywydd poeth iawn, rydym yn gobeithio byddai o efo digon o ddŵr am y siwrne.”

Ychwanegodd Christopher: “Rwyf wedi penderfynu cefnogi AAC oherwydd maent yn darparu gwasanaeth hollbwysig sydd wedi’i ariannu gan bobl Cymru. Rwy’n gwybod bydd y sialens yn gwthio fi at fy nghyfaniadau corfforol a meddyliol ond mae’n ymdeimlad mawr o falchder i mi i godi arian ar gyfer achos mor deilwng. Os oes unrhyw un eisiau rhoi arian tuag at fy sialens fe allan nhw ymweld â‘Beachy Headz’ ger ASDA ym Mhwllheli.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: