Latest News

Siop AAC Yr Eglwys Newydd yn dathlu

Mae siop AAC yng Nghaerdydd wedi bod yn dathlu efo arddangosfa arbennig.

Aeth nifer o bobl i ymweld â’r siop yn yr Eglwys Newydd ar Ddydd Sadwrn i bori dros y nifer o eitemau ar werth, cwrdd efo mascot yr elusen a mwynhau darn o gacen.

Dywedodd Rheol Ardal Manwerthu AAC, Donna Rogers: “Roedd yna awyrgylch arbennig ar Dydd Sadwrn ac roedd hi’n gyfle gwych i hyrwyddo ein neges a dweud wrth bobl yr ardal leol am waith Ambiwlans Awyr Cymru.”

Gwnaeth cwsmeriaid hefyd mwynhau adloniant gan Ukuele Nights sydd wedi mabwysiadu AAC fel  elusen y flwyddyn..

Ychwanegodd Donna: “Rydym eisiau estyn diolch i Ukuele Nights am ei chefnogaeth barhaol tuag at yr elusen. Rwyf eisiau hefyd llongyfarch tîm siop Yr Eglwys Newydd am ddigwyddiad llwyddiannus a llawn cyffro. Roedd hi’n ymdrech arbennig a diolch hefyd i reolwr y siop, Merlyn a wnaeth trefnu’r holl ddigwyddiad.”

Mae AAC yn gweithredu 16 siop ar draws Cymru sydd yn ffynhonnell allweddol i helpu i godi’r £6.5 miliwn sydd angen i gadw’r pedwar hofrennydd yn hedfan. I ganfod mwy am wirfoddoli yn eich siop AAC lleol, e-bostiwch: volunteering@walesairambulance.com

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: