Latest News

Ymdrochi ar Ddydd Calan er budd AAC

Roedd teulu wedi herio’r elfennau er budd Ambiwlans Awyr Cymru drwy fynd ati i ymdrochi yn y môr yn Saundersfoot ar Ddydd Calan.  

Roedd Hayden Johns a’i merch Ava ynghyd â Simon Lewis, Jason Hitchin, ei wraig Sarah a’i ferch Ella wedi brwydro yn erbyn tymheredd rhewllyd mis Ionawr er mwyn cwblhau’r her nofio.   

Yn sgil eu hymdrechion hwy a’u ffrindiau, roeddynt wedi casglu swm sylweddol o £1,350 i’r elusen hofrennydd.

Roeddynt wedi penderfynu cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl i Jason fod mewn damwain beic modur ym mis Gorffennaf ac roedd yr hofrennydd wedi ymateb.    

Dywedodd Rheolwr Codi Arian AAC Mark Stevens: “Rydym yn hynod ddiolchgar i’r teulu a’u ffrindiau am ddewis i gasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru. Roedd y dŵr yn ymddangos yn rhewllyd ar y diwrnod ac rydym yn gobeithio eu bod wedi cynhesu erbyn hyn.

“Bydd eu hymdrechion yn helpu i gadw ein pedwar hofrennydd yn cynnal cyrchoedd achub ar draws Cymru”.

Leave a Comment

Cymdeithasu: