Latest News

Saethu'r sêr gyda Ambiwlans Awyr Cymru

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi bod yn gweithio gyda’r ffotograffydd nos adnabyddus, Alyn Wallace, sydd wedi tynnu lluniau anhygoel o Abertawe gyda’r nos.    

Mae’r lluniau, a dynnwyd yn ddiweddar ar noson aeafol oer ond clir, yn cynnig darluniau holl  ysblennydd o’r Gwŷr ac Abertawe, sef lluniau na welwyd mo’u tebyg o’r blaen.   

Mae Alyn Wallace yn ffotograffydd nos sydd yn byw yng Ngwarchodfa Awyr Dywyll y Bannau Brycheiniog yn Ne Cymru. Mae’n arbenigo mewn tynnu lluniau'r awyr yn y nos a’r holl ryfeddodau ynghlwm wrth dirwedd Cymru, sef gwlad sydd yn ymffrostio’r gyfran uchaf o dir sydd wedi ei ddiogelu rhag llygredd golau.

Mae Alyn yn rhannu ei anturiaethau o dan y sêr ar y cyfryngau cymdeithasol ac mae wedi dal rhai golygfeydd godidog megis Northern Lights o’r Bannau Brycheiniog a hyd yn oed y  bioluminescent plankton o dan y ‘Milky Way’ yn Three Cliffs Bay.

Dywedodd Alyn: “Rwyf wrth fy modd yn tynnu lluniau o’r sêr a rhannu fy anturiaethau gyda phawb, ac felly, nid oeddwn yn methu cuddio fy nghyffro pan gysylltodd Ambiwlans Awyr Cymru gyda mi. Roedd yn brofiad mor werth chweil; mae’r bobl yn arwyr go iawn ac rydym yn ffodus iawn i gael y gwasanaeth yng Nghymru.”

Mae’r lluniau yn cynnwys un o hofrenyddion yr elusen ym maes awyr Fairwood Common yn Abertawe a llun arall o’r hofrennydd yn hedfan dros yr elusen.  Tra’n tynnu lluniau, roedd Alun wedi llwyddo i dal llun hofrennydd yn erbyn cefndir o sêr gydag aelodau gwahanol o’r criw; y peilot, Grant Elgar, yr ymarferydd gofal critigol, Tom Archer a’r ymarferydd trosglwyddo hofrennydd, Jez James. 

Dywedodd Rheolwr Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru, Mark Stevens: “Rydym yn gyffrous iawn i weithio gydag Alyn, a hynny llai na blwyddyn ar ôl i ni gael ein fflyd o hofrenyddion   EC145 newydd sydd yn medru hedfan yn y nos.

“Gweledigaeth yr elusen yw darparu gwasanaeth  24/7 ac mae hyn yn golygu ein bod yn gam yn nes at wneud hyn yn realiti. Hoffwn ddiolch i  Alyn am weithio gyda ni er mwyn dangos i bobl Cymru'r hyn sydd yn bosib yn sgil eu cefnogaeth barhaus. Mae’r canlyniadau yn gwbl anhygoel.”

Dywedodd peilot AAC, Grant Elgar: “Mae’n gyfnod hynod bwysig i ni fel elusen wrth i ni ddisgwyl ymlaen at ddechrau hedfan yn ystod y nos. Mae’r lluniau yma yn allweddol i wireddu ein gweledigaeth ac roedd yn ddefnyddiol i gael rhywun o brofiad Alun gyda ni yn  tynnu lluniau o’n hofrennydd gyda’r nos.”

Ychwanegodd Alyn: “Ni fyddaf byth yn anghofio’r profiad o hedfan dos y Gwŷr ac Abertawe, ac efallai y bydd rhaid i mi ddechrau cynilo er mwyn prynu hofrennydd!"

Mae modd edrych ar y lluniau cwbl unigryw yma ar sianel Vlog hynod boblogaidd  Alyn ar  Youtube sydd yn denu mwy na 2000 o ddilynwyr. Mae Alyn hefyd yn meddu ar wefan sydd yn cynnwys rhai o’r lluniau gwefreiddiol y mae wedi tynnu ac yn medru dangos pa mor brydferth y mae’r awyr yn medru bod gyda’r nos.    

https://alynwallacephotography.com

Leave a Comment

Cymdeithasu: