Latest Events

Betws y Coed V Llandderfel

Betws y Coed V Llandderfel


Gem bêl-droed elusennol er mwyn casglu arian i Elusen Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl i’r elusen gludo Jack Parry ym Medi 2013, ac er cof am Myrddin Jones a gludwyd gan yr elusen yn Rhagfyr 2014.

A charity football game to raise money for the Wales Air Ambulance Charity after they airlifted Jack Parry in September 2013, and in memory of Myrddin Jones who was airlifted in December 2014.

Event Info:

  • Sun Apr 30 12:30:00 2017
  • Betws y Coed