YSTAFELL Y WASG

Y Swyddfa Cyfryngau

0844 85 84 999 (option 1)
media@walesairambulance.com

Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus

Christina Hawkins
christina@walesairambulance.com

Swyddog Dylunio ac Amlgyfrwng

Gareth Brookes
gareth.brookes@walesairambulance.com

Swyddog y Cyfryngau

Alice Gray
alice.gray@walesairambulance.com

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Miss L Piggott, LL149970 - £1000
2ail Mr R Griffiths, LL164760 - £200
3ydd Mr A Day, LL128303 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »