YSTAFELL Y WASG

Os ydych yn aelod o’r wasg, rydych yn medru cysylltu gyda thîm cysylltiadau cyhoeddus Ambiwlans Awyr Cymru gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen hon.

Mae’r manylion cyswllt yma ar gyfer newyddiadurwyr a’r cyfryngau yn unig.

Mae’r tîm cysylltiadau cyhoeddus yn medru eich helpu chi gyda’ch ymholiadau cyffredinol; trefnu ymweliadau a chyfweliadau; darparu delweddau, logos, ystadegau a dyfyniadau.

Y tu hwnt i oriau arferol: Yn anffodus, nid ydym yn medru cynnig gwasanaeth 24/7 i’r wasg. Fodd bynnag, rydym yn ceisio ymateb i’r holl ymholiadau cyn gynted ag sydd yn bosib. Os oes gennych gwestiwn y tu hwnt i oriau arferol swyddfa’r elusen (9am-5pm, Llun-Gwen) ac yn methu â chysylltu gyda ni, yna cysylltwch gyda’r rheolwr Ambiwlans Awyr Cymru sydd ar ddyletswydd neu’r Heddlu.Y Swyddfa Cyfryngau

0300 0152 999 (opsiwn 1)
media@walesairambulance.com

Steven Stokes, Rheolwr Cyfathrebu (Gorchwyl Mamolaeth)

07825 632608
steven.stokes@walesairambulance.com

Gareth Hurford, Swyddog Wasg a Cyfryngau

0300 0152 999 (opsiwn 1)
gareth.hurford@walesairambulance.com

Laura Francis, Swyddog Farchnata a Cyfathrebu

07980 972191
laura.francis@walesairambulance.com


Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »