Dewch i Gwrdd a'r tim codi arian

De Cymru

Mark Stevens

Rheolwr Codi Arian ar gyfer De Cymru

Paul Canning

Cydlynydd Codi Arian ar gyfer De Cymru

Tony Key

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Sir Benfro

Aneurin Roberts

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Ceredigion

Helen Pruett

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer De Powys

Clive Scourfield

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Sir Gaerfyrddin

Daniel Curtis

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer y De Ddwyrain

Catrin Hall

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer y De Ddwyrain

Gogledd Cymru

Lynne Garlick

Rheolwr Codi Arian ar gyfer Gogledd Cymru

Kevin Morris

Cydlnydd Codi Arian ar gyfer Gogledd Cymru

Lynne Hughes

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Gogledd Powys

Eryl Jones

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Gwynedd

Louise Courtnage

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Gwynedd

Helen Thomas

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Gogledd Powys

Eifion Jones

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn

Diana Rowlands

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Gogledd Powys

Sandra Dulson

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Conwy

Medwyn Hughes

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Conwy

Debra Sima

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Sir Fflint a Sir Ddinbych

Alyson Winn

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Wrecsam a Sir Ddinbych

Alwyn Jones

Cydlynydd Cymunedol ar gyfer Gwynedd