Siopau Elusen

Cyfrannwch y nwyddau hynny nad ydych yn dymuno eu cadw i un o’n siopau elusen niferus ar draws Cymru er mwyn gwneud gwahaniaeth sylweddol.

Mae’r eitemau y mae modd i ni eu gwerthu yn cynnwys:

  • Dodrefn (byddwn yn gofyn os oes yna label tân ar y celfi)
  • Dillad
  • Trugareddau
  • Llyfrau, cerddoriaeth, ffilmiau

Mae modd i chi adael eich rhoddion yn y siopau neu ffoniwch eich siop leol er mwyn trefnu eu bod yn cael eu casglu yn rhad ac am ddim o’ch cartref. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth cludo am ffi fechan, a hynny er mwyn gwneud y dasg o brynu nwyddau yn fwy hawdd i chi.

Dewch o hyd i’ch siop Ambiwlans Awyr Cymru agosaf ar ein map

Siop Y Fenni

13 Frogmore Street,
Abergavenny.
NP7 5AG
Rhif Teleffon: 01873 857743
Rheolwr Siop : Ben Lewis
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Siop Bangor

305 High Street
Bangor
LL57 1UL
Rhif Teleffon: 01248 208283
Rheolwr Siop : Linda Ellender
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh 

Siop Y Coed Duon

13-15 The Market Place,
Blackwood.
NP12 1AU
Rhif Teleffon: 01495 528 009
Rheolwr Siop: Julie Mcroy
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Siop Pen-Y-Bont ar Ogwr

30 Adare Street,
Bridgend.
CF31 1EJ
Rhif Teleffon: 01656 649475
Rheolwr Siop : Sandra John
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Siop Caernarfon

31 High Street,
Caernarfon.
LL55 1RH
Rhif Teleffon: 01286 669352
Rheolwr Siop : David Williams
Oriau Agor: Llun - Sadwr 9yb - 5yh

Siop Caerdydd

68 Merthyr Road,
Whitchurch,
Cardiff.
CF14 1DJ
Rhif Teleffon: 02920 693111
Rheolwr Shop : Merlyn Evans
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Siop Cwmdu

Unit 17-18, Cwmdu Industrial Estate, Swansea, SA5 8JF
Rhif Teleffon: 01792 775294
Rheolwr Siop : Kerry Manning
Warws : Rhys Richards
Oriau Agor : Llun - Sadwrn 9yb - 5yh, Sul 11yb - 3yh

Siop Llandudno

14 Mostyn Street,
Llandudno.
LL30 2PS
Rhif Teleffon: 01492 868456
Rheolwr Siop : Andrea Webster
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh, Sul 11yb - 3yh

Siop Mumbles

11 Newton Road,
The Mumbles,
Swansea,
SA3 4AR
Rhif Teleffon - 01792 293292
Rheolwr Siop - Michael Edwards
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Siop Y Drenewydd

Merchants House,
17 High Street,
Newtown,
Powys, SY16 2NP
Rhif Teleffon: 01686 639008
Rheolwr Siop: Kerry Glover
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Siop Pontypridd

75 Taff Street,
Pontypridd.
CF37 4SU
Rhif Teleffon: 01443 491408
Rheolwr Siop : Caroline Marshall,
Oriau Agor: Mon - Sat 9yb - 5yh

Siop Rhaeadr-Gwy

Highbury House,
North Street,
Rhayader.
LD6 5AB
Rhif Teleffon: 01597 811667
Rheolwr Siop : Jane Tickle
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Siop Dinas Abertawe

1-9 College Street,
Swansea,
SA1 5AF
Rhif Teleffon: 01792 467 989
Rheolwr Siop : Micaela Poole
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Siop Dinbych-Y-Pysgod

13 Upper Frog Street,
Dinbych-y-pysgod,
Sir Benfro.
SA70 7JD
Rhif Teleffon: 01792 467 989
Rheolwr Siop : Michaela Poole
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Siop Tywyn

Shop 3 Tyddyn Du,
High Street,
Tywyn.
LL36 9AA
Rhif Teleffon: 01654 711233
Rheolwr Siop : Abigail Severn
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Siop Wrecsam

42-44 Henblas Street,
Wrexham
LL13 8AD
Rhif Teleffon: 01978 355028.
Rheolwr Siop: Sharon Jones
Oriau Agor: Llun - Sadwrn 9yb - 5yh

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »