< Rhedeg gyda ni | Ambiwlans Awyr Cymru

Rhedwch Gyda Ni

AR EICH MARCIAU…

MAE RHEDEG GYDA NI YN FFORDD BERFFAITH O GADW’N FFIT A GWNEUD GWAHANIAETH.

Rydym yn medru cynnig lle i chi AM DDIM i gymryd rhan  yn rhai o ddigwyddiadau rhedeg mwyaf adnabyddus Cymru, a hynny am eich bod yn ein cefnogi ni.  

Mae ein rhedwyr wedi cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys: Hanner Marathon Caerdydd,  Marathon Wrecsam, Hanner Marathon Abertawe, The Darth Mannion  a llawer iawn mwy!

YN BAROD…

Rydym yn gofalu ar ôl ein rhedwyr, ac felly, byddwch yn derbyn crys rhedeg Ambiwlans Awyr Cymru, pecynnau codi arian a llawer o gymorth ar y diwrnod. Peidiwch â chymryd ein gair ni’n unig, ond dyma’r hyn sydd gan #TeamBreconCarreg i’w ddweud:

Ymunwch efo Tîm Brecon Carreg

Ymunwch efo Tîm Brecon Carreg

EWCH...

Wedi’ch ysbrydoli i redeg gyda ni? Cysylltwch gyda ni am fwy o fanylion.

BAROD AM YR HER?

CYSYLLTWCH GYDA NI