RAFFL FLYNYDDOL

RAFFL HAF AMBIWLANS AWYR CYMRU 2015
 

Raffl Haf Ambiwlans Awyr Cymru 2015

Mae Raffl Haf Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei thynnu!

Critical Care Practitioner Chris Connor and Doctor Owen McIntyre picked the three lucky winners from random at our new headquarters in Dafen. Diolch i bawb a fu’n cymryd rhan; roedd y raffl eleni wedi casglu miloedd o bunnoedd er mwyn cadw hofrenyddion Cymru yn yr awyr.

Yr enillwyr yw:

Gwobr 1af £3000: W. Prosser, Abergavenny. Rhif tocyn 1330331
2ail wobr £2000: M. Gronnow, Wrexham. Rhif tocyn 0070874
3ydd wobr £1000: L. Taylor, Aberystwyth.. Rhif tocyn 0504625

Os wnaethoch chi golli’r raffl eleni, mae dal modd i chi gefnogi Ambiwlans Awyr Cymru drwy wneud cyfraniad yma neu drwy ymuno â’n Loteri Achub Bywyd, gyda gwobrau arian o hyd at £1000 pob wythnos.

Closing date: 28th July. Draw date: 29th July.

Hyrwyddwr: A Hughes. Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei thrwyddedu gan y Comisiwn Gamblo o dan Ddeddf Gamblo 2005 (gwefan y Comisiwn Gamblo).

Os ydych chi neu rywun ydych chi yn ‘nabod angen gwybodaeth a/neu help gyda phroblemau gamblo, ffoniwch GamCare ar 0845 6000 133 neu ewch i wefan GamCare

Mae mwy o wybodaeth yma am ein Polisi Gamblo

Cymdeithasu:

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs L Jacobs LL191957 - £1000
2ail Mrs O Prytherch LL051659 - £200
3ydd Mr D A Meredith LL070832 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »