Cyflwyno

Ambiwlans Awyr Cymru

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys i’r rhai hynny sydd yn wynebu salwch neu afiechyd sydd yn peryglu bywyd.
Adnabod Awbilans Awyr Cymru

EIN PWRPAS

AMBIWLANS AWYR CYMRU

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys i’r rhai hynny sydd yn wynebu salwch neu afiechyd sydd yn peryglu bywyd.

Adnabod Ambiwlans Awyr Cymru

EIN CENEDLAETH

AMDDIFFYN BYWYD DYNOL

Ein cenhadaeth yw hwyluso’r broses o gynorthwyo pobl sydd yn sâl neu wedi eu hanafu, ac amddiffyn bywyd dynol, a hynny drwy ddarparu gwasanaeth ambiwlans awyr ar draws Cymru.

Adnabod Ambiwlans Awyr Cymru

EIN GWELEDIGAETH

DARPARU GWASANAETH AMBIWLANS AWYR 24 AWR

Ein gweledigaeth yw darparu gwasanaeth ambiwlans awyr 24 awr y dydd ac ymdrechu i sicrhau bod gwasanaeth ambiwlans awyr gwych ar gael i bawb yng Nghymru.

Yn Gwasanaethu Cymru, Yn Achub Bywydau

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gwasanaethu Cymru gyfan pob un diwrnod. Mae ein hofrenyddion yn ymateb i oddeutu 2,500 o gyrchoedd yn flynyddol, yn teithio i ardaloedd gwledig, trefi a dinasoedd prysur, ar hyd yr arfordir a’r mynyddoedd uchel. Mae ein pedair canolfan awyr yng Nghaernarfon, Llanelli, y Trallwng a Chaerdydd yn barod i achub bywydau pa bryd bynnag y mae angen.

Yr 20 munud Platinwm

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn medru bod yno i rywun yng Nghymru o fewn 20 munud. Ond nid ydym yn hedfan cleifion i ysbytai yn unig – rydym yn dod â’r Uned Damweiniau ac Achosion Brys yn syth atoch chi. Mae ein meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol yn meddu ar rai o’r cyfarpar a’r sgiliau mwyaf datblygedig yn y byd, gan gynnwys cynnyrch gwaed a thechnegau sydd wedi eu datblygu yn y fyddin, gan olygu bod cleifion yn derbyn gofal datblygedig cyn eu bod yn cyrraedd yr ysbyty.

Faint yw’r gost o gynnal y gwasanaeth?

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei ariannu gan bobl Cymru: rydym yn dibynnu yn llwyr ar gefnogaeth y cyhoedd er mwyn cadw'r hofrenyddion yn hedfan. Nid yw’r elusen yn derbyn cyllid uniongyrchol gan y llywodraeth ac nid ydym yn gymwys i dderbyn cyllid gan y Loteri Genedlaethol. Rydym yn cadw ein hofrenyddion yn yr awyr drwy roddion elusennol, digwyddiadau codi arian ac aelodaeth o’n Loteri Achub Bywyd. 

Rydym angen casglu £6.5 miliwn y flwyddyn er mwyn cynnal y gwasanaeth, gyda phob cyrch achub yn costio £1,500 ar gyfartaledd.

Cliciwch yma er mwyn canfod mwy an sut y mae modd i chi ein helpu ni


 

Y Newyddion Diweddaraf

AAC ar daith gydag Owens

AAC ar daith gydag Owens

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi uno gyda’r cwmni cludo nwyddau o Dde Cymru, Owens, i helpu hyrwyddo gwaith yr elusen ar draws Cymru.

Swyddog Diogelwch o Gaerdydd wedi ei ysbrydoli i gasglu arian i AAC

Swyddog Diogelwch o Gaerdydd wedi ei ysbrydoli i gasglu arian i AAC

Mae swyddog diogelwch yn Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd wedi ei ysbrydoli i gasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru.    

Pennaeth Cwr Clwb Golff yn canmol y criw achub bywyd

Pennaeth Cwr Clwb Golff yn canmol y criw achub bywyd

Mae Pennaeth  Cwrs Clwb Golff Castell-nedd wedi casglu arian i AAC ar ôl i’r elusen achub ei fywyd.  

Eisiau rhoi'r Ambiwlans Awyr Cymru?

Cae gwybod heddiw Ffyrdd o rhoi