Arlunydd o Geredigion yn casglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru

Arlunydd o Geredigion yn casglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae arlunydd o Geredigion wedi casglu £1,000 i Ambiwlans Awyr Cymru drwy werthu ei darluniau

Read More
Hobi poblogaidd yn helpu ariannu cyrchoedd achub bywyd

Hobi poblogaidd yn helpu ariannu cyrchoedd achub bywyd

Mae cymuned o Ynys Môn wedi mynd ati i fanteisio ar un o’r hoff ddiddordebau lleol fel modd o gasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru

Read More
Siop Abertawe yn dathlu

Siop Abertawe yn dathlu

Mae un o’r 16 siop sydd gan Ambiwlans Awyr Cymru  wedi bod yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus yn ddiweddar   

Read More
Gwasanaeth Carolau’r Gwasanaethau Brys 2017

Gwasanaeth Carolau’r Gwasanaethau Brys 2017

Mae gwasanaethau brys y Gogledd yn paratoi ar gyfer cynnal y gwasanaeth carolau Nadolig blynyddol er budd Ambiwlans Awyr Cymru.

Read More
Nyrs yn Sir Gaerfyrddin yn torri’i gwallt ar ran yr elusen 

Nyrs yn Sir Gaerfyrddin yn torri’i gwallt ar ran yr elusen 

Mae nyrs o Sir Gaerfyrddin wedi casglu mwy na £1,000 i Ambiwlans Awyr Cymru drwy dorri y rhan fwyaf o’i gwallt.   

Read More
Cneifio Defaid Rhosgoch yn casglu dros £10,000

Cneifio Defaid Rhosgoch yn casglu dros £10,000

Mae tafarn yng nghanol cymuned Ynys Môn wedi casglu mwy na £10,000 i Ambiwlans Awyr Cymru drwy gynnal diwrnod cneifio defaid.

Read More
Ffasiwn a blodau yn casglu mwy na £3,000 i Ambiwlans Awyr Cymru

Ffasiwn a blodau yn casglu mwy na £3,000 i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae aelodau o gymdeithas trefnu blodau’r Trallwng a’r ardal gyfagos wedi bod yn brysur yn casglu arian ar gyfer yr Ambiwlans Awyr Cymru.

Read More
Parc Gwyliau yn casglu mwy na £1,000 i Ambiwlans Awyr Cymru

Parc Gwyliau yn casglu mwy na £1,000 i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae cymuned parc gwyliau yng Nghanolbarth Cymru wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau dros yr haf er budd Ambiwlans Awyr Cymru, gan gasglu mwy na £1,000

Read More
Gwersylla ger y gamlas yn casglu mwy na £800

Gwersylla ger y gamlas yn casglu mwy na £800

Yn ddiweddar, roedd teulu’r Jones wedi cwblhau taith gerdded o Gwmbrân i Aberhonddu yn dilyn llwybr y gamlas, gan gasglu mwy na £800 i Ambiwlans Awyr Cymru

Read More
“Taff” yn cwblhau taith o arfordir i arfordir

“Taff” yn cwblhau taith o arfordir i arfordir

Mae Malcolm -‘“Taff”’- Davies sydd yn gerddwr brwd wedi cwblhau taith gerdded anhygoel o gwmpas Cymru a Chlawdd Offa, gan gerdded mwy na 1000 o filltiroedd i’r elusen. 

Read More

Page 1 of 16 Next