AAC yn helpu beiciwr modur

AAC yn helpu beiciwr modur

Fis diwethaf, aeth Ambiwlans Awyr Cymru i’r Drenewydd, i helpu beiciwr modur a oedd wedi cael damwain ddifrifol gan olygu fod angen sylw meddygol brys arno.

Read More
Gwirfoddolwyr Caerdydd yn casglu £900

Gwirfoddolwyr Caerdydd yn casglu £900

Mae casglu arian mewn gêm bêl-droed yn y Bencampwriaeth wedi helpu i gasglu arian achub bywyd a helpu ariannu cyrchoedd hofrennydd meddygol ar draws Cymru.

Read More
Staff Virgin Media Abertawe yn helpu casglu arian

Staff Virgin Media Abertawe yn helpu casglu arian

Staff Virgin Media Abertawe yn helpu casglu arian i AAC

Read More
Angen gwirfoddolwyr ar frys yn siop Bangor

Angen gwirfoddolwyr ar frys yn siop Bangor

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn apelio ar gefnogwyr yn ardal Bangor i gyfrannu eu hamser er mwyn cefnogi’r elusen, a hynny er mwyn casglu rhoddion achub bywyd yn y siop.

Read More
#ThisIsntOurActualHelicopter yn helpu casglu arian i'r elusen

#ThisIsntOurActualHelicopter yn helpu casglu arian i'r elusen

Roedd Ambiwlans Awyr Cymru yn cefnogi’r gymuned LGBT yn Pride Cymru y penwythnos hwn, ac mae trydariad gan yr elusen wedi mynd yn feiral ac wedi helpu AAC i gasglu arian ar draws Cymru.

Read More
Merch o’r Trallwng yn casglu £3,000 i elusen a geisiodd achub ei thad

Merch o’r Trallwng yn casglu £3,000 i elusen a geisiodd achub ei thad

Merch o’r Trallwng yn casglu £3,000 i elusen a geisiodd achub ei thad

Read More
Addurno Ambiwlans Awyr Cymru ag enfysau  ar gyfer  Penwythnos Mawr Pride Cymru

Addurno Ambiwlans Awyr Cymru ag enfysau ar gyfer Penwythnos Mawr Pride Cymru

Bydd hofrenyddion Ambiwlans Awyr Cymru yn hedfan dros Gymru tra wedi eu haddurno ag enfysau, er mwyn amlygu cefnogaeth yr elusen at y gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) yn ystod Penwythnos Mawr Pride Cymru.

Read More
Lowfield Inn yn casglu arian i’r elusen

Lowfield Inn yn casglu arian i’r elusen

Lowfield Inn yn casglu arian i’r elusen

Read More
Cydnabod Parafeddyg AAC am 14 mlynedd o wasanaeth

Cydnabod Parafeddyg AAC am 14 mlynedd o wasanaeth

Mae parafeddyg gydag Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei wobrwyo am 14 mlynedd o wasanaeth i elusen hofrennydd Gogledd Cymru, yn achub bywydau ar draws Cymru.

Read More
History made on Snowdon in aid of Wales Air Ambulance

History made on Snowdon in aid of Wales Air Ambulance

History was made at the top of Wales’ tallest peak during a fundraising challenge for Wales Air Ambulance, by completing the first haircut on top of Snowdon.

Read More

Page 1 of 14 Next