Clwb Sir Benfro yn mynd yn fwdlyd er budd Ambiwlans Awyr Cymru

Clwb Sir Benfro yn mynd yn fwdlyd er budd Ambiwlans Awyr Cymru

Mae grŵp o Sir Benfro wedi casglu £1000 i Ambiwlans Awr Cymru ar ôl trefnu gweithgarwch sy’n rhoi prawf ar wytnwch corfforol

Read More
Ymdrochi ar Ddydd Calan er budd AAC

Ymdrochi ar Ddydd Calan er budd AAC

Roedd teulu wedi herio’r elfennau er budd Ambiwlans Awyr Cymru drwy fynd ati i ymdrochi yn y môr yn Saundersfoot ar Ddydd Calan

Read More
Saethu'r sêr gyda Ambiwlans Awyr Cymru

Saethu'r sêr gyda Ambiwlans Awyr Cymru

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi bod yn gweithio gyda’r ffotograffydd nos adnabyddus, Alyn Wallace, sydd wedi tynnu lluniau anhygoel o Abertawe gyda’r nos

Read More
Elfed yn dringo i’r uchelfannau

Elfed yn dringo i’r uchelfannau

Mae gŵr o Drefor, Gwynedd wedi cwblhau gorchest o ddringo’r Wyddfa 52 o weithiau mewn blwyddyn er budd Ambiwlans Awyr Cymru

Read More
Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn cyrraedd y Brifddinas

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn cyrraedd y Brifddinas

Mae Elusen Ambiwlans Awyr Cymru nawr wedi ail-leoli ei wasanaeth pediatreg a chynenedigol yn barhaol i’r ganolfan newydd yng Nghaerdydd o Dydd Llun, 4 Rhagfyr

Read More
MBE i Feddyg Cymreig Sy’n Hedfan

MBE i Feddyg Cymreig Sy’n Hedfan

Mae Cyfarwyddwr Dros Dro ar gyfer gwasanaeth meddygon sy’n hedfan Cymru wedi derbyn MBE am wasanaethau i ofal critigol milwrol a sifil

Read More
Dawsons yn casglu arian i AAC

Dawsons yn casglu arian i AAC

Mae staff o asiantaeth dai yng Nghymru wedi abseilio i lawr ochr clogwyn er budd Ambiwlans Awyr Cymru

Read More
Cydnabod Ambiwlans Awyr Cymru am yr eildro mewn seremoni wobrwyo anrhydeddus

Cydnabod Ambiwlans Awyr Cymru am yr eildro mewn seremoni wobrwyo anrhydeddus

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei gydnabod am yr eildro yn flynyddol yng Ngwobrwyon Rhagoriaeth Ambiwlans Awyr Cenedlaethol yn Llundain

Read More
Siop Ambiwlans Awyr Cymru yn glanio yn y Coed-duon

Siop Ambiwlans Awyr Cymru yn glanio yn y Coed-duon

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi agor siop newydd sbon yng nghanol y Coed-duon

Read More
Bingo a Cherddoriaeth yn rhoi hwb i Ambiwlans Awyr Cymru

Bingo a Cherddoriaeth yn rhoi hwb i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae tafarn yn Sir Fflint wedi casglu mwy na £800 i Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl cynnal dau ddigwyddiad

Read More

Page 1 of 17 Next