Archive

Golffwyr Hŷn De Cymru yn ariannu dros 50 o gyrchoedd achub bywydau

Golffwyr Hŷn De Cymru yn ariannu dros 50 o gyrchoedd achub bywydau

Mae grŵp o bobl hŷn “South Wales Senior Classic” unwaith eto wedi casglu £8000 i Ambiwlans Awyr Cymru.

Read More
Cyhoedd Cymru yn Helpu Ambiwlans Awyr Cymru i Gyrraedd Carreg Filltir  

Cyhoedd Cymru yn Helpu Ambiwlans Awyr Cymru i Gyrraedd Carreg Filltir  

Dwy flynedd ar bymtheg ers sefydlu’r elusen, mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi cyrraedd carreg filltir bwysig o ran ei gwaith achub bywyd.   

Read More
Ambiwlans Awyr Cymru yn croesawu wyneb newydd yn Sir Benfro

Ambiwlans Awyr Cymru yn croesawu wyneb newydd yn Sir Benfro

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi croesawu wyneb newydd i’r tîm codi arian Sir Benfro.

Read More
Mynd o Garpiau i Gyfoeth mewn Siop Elusen ym Mhen y Bont

Mynd o Garpiau i Gyfoeth mewn Siop Elusen ym Mhen y Bont

Mae siop Ambiwlans Awyr Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i droi eu carpiau i gyfoeth mewn digwyddiad arbennig a fydd yn cynnig prisio nwyddau.

Read More
Dyn o Ganolbarth Cymru yn diolch i’r criw a achubodd ei fywyd ddwywaith   

Dyn o Ganolbarth Cymru yn diolch i’r criw a achubodd ei fywyd ddwywaith   

Mae dyn o Bowys wedi diolch i griw Ambiwlans Awyr Cymru am achub ei fywyd ddwywaith, a hynny mewn cyfnod o dair wythnos

Read More
Teulu o Swydd Gaer yn dweud diolch i AAC

Teulu o Swydd Gaer yn dweud diolch i AAC

Mae teulu o Swydd Gaer wedi diolch i Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl i’r elusen hedfan i helpu eu merch 11 mlwydd oed tra ar wyliau yng Ngogledd Cymru

Read More
Gorchest Angelina

Gorchest Angelina

Mae merch un ar ddeg mlwydd oed i Ogledd Cymru yn profi nad yw oedran yn rhwystr i ddringo’r Wyddfa

Read More
Ambiwlans Awyr Cymru yn gyfrifol am Hofrenfa Caerdydd.

Ambiwlans Awyr Cymru yn gyfrifol am Hofrenfa Caerdydd.

Ambiwlans Awyr Cymru yn gyfrifol am Hofrenfa Caerdydd.

Read More
Elusen Menywod Yng Ngymru Yn Helpu Ariannu Cyfarpar Achub Bywyd

Elusen Menywod Yng Ngymru Yn Helpu Ariannu Cyfarpar Achub Bywyd

Mae elusen Gymreig wedi helpu i gasglu £10,000 i Ambiwlans Awyr Cymru, gan ganiatáu iddynt brynu crud cynnal blaengar ar gyfer yr hofrennydd

Read More
Un cam y tro – brwydr Christine i oroesi

Un cam y tro – brwydr Christine i oroesi

Mae menyw o Swydd Gaer yn mynd y tu hwnt i bob disgwyliad ac yn dringo’r Wyddfa yn dilyn damwain car a oedd bron wedi ei lladd.

Read More

Page 1 of 20 Next