Archive

Siop AAC Yr Eglwys Newydd yn dathlu

Siop AAC Yr Eglwys Newydd yn dathlu

Mae siop AAC yng Nghaerdydd wedi bod yn dathlu efo arddangosfa arbennig.

Read More
PONTIO’R IWERYDD ER BUDD AMBIWLANS AWYR CYMRU

PONTIO’R IWERYDD ER BUDD AMBIWLANS AWYR CYMRU

Casglwyd dros £900 i elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn Eglwys y Santes Fair Caernarfon mewn cyngerdd oedd yn pontio’r Iwerydd. Unodd Côr Meibion Caernarfon o Gymru gyda’r University of Northern Iowa Men’s Glee Club o Unol Daleithiau America i helpu’r achos da.

Read More
Diwrnod ym Mywyd Ambiwlans Awyr Cymri i Blant 

Diwrnod ym Mywyd Ambiwlans Awyr Cymri i Blant 

Read More
Ambiwlans Awyr Cymru yn croesawu Rheolwr Codi Arian Cymunedol newydd

Ambiwlans Awyr Cymru yn croesawu Rheolwr Codi Arian Cymunedol newydd

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi croesawu wyneb newydd i’r Tîm Codi Arian yng Nghanolbarth Cymru.

Read More
Ambiwlans Awyr Cymru yn dweud ffarwel wrth un o arwyr yr elusen yn Sir Benfro   

Ambiwlans Awyr Cymru yn dweud ffarwel wrth un o arwyr yr elusen yn Sir Benfro   

Mae Ambiwlans Awyr Cymru  wedi ffarwelio ag un o hoelion wyth cymuned Sir Benfro - Tony Key OBE sydd wedi ymddeol.

Read More
Ambiwlans Awyr Cymru yn cofio Alun Davies

Ambiwlans Awyr Cymru yn cofio Alun Davies

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cofio am aelod hoffus o’r tîm codi arian sydd wedi marw yn dilyn salwch byr.

Read More
CYRCHOEDD ACHUB AMBIWLANS AWYR CYMRU 2017

CYRCHOEDD ACHUB AMBIWLANS AWYR CYMRU 2017

Dewch i ganfod mwy am y cyrchoedd achub a gynhaliwyd gan AACiB  y llynedd.

Read More
COUNTY AIR AMBULANCE (APÊL HELP HELIPAD) CODI ARIAN YNG NGHYMRU

COUNTY AIR AMBULANCE (APÊL HELP HELIPAD) CODI ARIAN YNG NGHYMRU

Yn ddiweddar, rydym wedi derbyn ymholiadau gan y cyhoedd am elusen o Loegr (‘County Air Ambulance’) sydd wedi bod yn codi arian yng Nghymru.

Read More
Meddyg Sy'n Hedfan yn Trefnu Gŵyl Gerddoriaeth

Meddyg Sy'n Hedfan yn Trefnu Gŵyl Gerddoriaeth

Mae gŵyl gerddoriaeth fach yn Sir Gaerfyrddin yn cael ei threfnu gan meddyg Cymreig sydd yn hedfan.

Read More
Teulu yn dweud diolch i’r criw achub bywyd

Teulu yn dweud diolch i’r criw achub bywyd

Mae menyw o Gwmafan wedi diolch i griw Ambiwlans Awyr Cymru  a helpodd achub ei bywyd, a hynny wedi i gyflwr meddygol dychrynllyd ei gadael gyda siawns o 4% o oroesi

Read More

Page 1 of 19 Next