Archive

Ambiwlans Awyr Cymru yn gyfrifol am Hofrenfa Caerdydd.

Ambiwlans Awyr Cymru yn gyfrifol am Hofrenfa Caerdydd.

Ambiwlans Awyr Cymru yn gyfrifol am Hofrenfa Caerdydd.

Read More
Elusen Menywod Yng Ngymru Yn Helpu Ariannu Cyfarpar Achub Bywyd

Elusen Menywod Yng Ngymru Yn Helpu Ariannu Cyfarpar Achub Bywyd

Mae elusen Gymreig wedi helpu i gasglu £10,000 i Ambiwlans Awyr Cymru, gan ganiatáu iddynt brynu crud cynnal blaengar ar gyfer yr hofrennydd

Read More
Un cam y tro – brwydr Christine i oroesi

Un cam y tro – brwydr Christine i oroesi

Mae menyw o Swydd Gaer yn mynd y tu hwnt i bob disgwyliad ac yn dringo’r Wyddfa yn dilyn damwain car a oedd bron wedi ei lladd.

Read More
Partneriaeth achub bywyd gydag un o Brifysgolion amlycaf Cymru

Partneriaeth achub bywyd gydag un o Brifysgolion amlycaf Cymru

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi creu partneriaeth  gyda Phrifysgol Aberystwyth fel elusen y flwyddyn.   

Read More
Pensiynwr o Sir Benfro yn helpu ariannu cyrchoedd achub bywyd.

Pensiynwr o Sir Benfro yn helpu ariannu cyrchoedd achub bywyd.

Mae pensiynwr o ardal wledig yn Sir Benfro wedi helpu ariannu gwaith achub bywyd Ambiwlans Awyr Cymru, gan gasglu mwy na £2,000.

Read More
Marathon Mandy yn brwydro er gwaethaf pob dim!

Marathon Mandy yn brwydro er gwaethaf pob dim!

Mae triathletwr brwdfrydig o Sir Benfro wedi brwydro er gwaethaf pob dim  drwy barhau gyda’i hymdrech i geisio cwblhau 100 ras marathon.   

Read More
Nos i wawr Sialens Yr Eryri

Nos i wawr Sialens Yr Eryri

Mae dringwr awyddus o Wynedd yn barod i daclo un o gopâu uchaf Cymru deg waith mewn un diwrnod.

Read More
Siop AAC Yr Eglwys Newydd yn dathlu

Siop AAC Yr Eglwys Newydd yn dathlu

Mae siop AAC yng Nghaerdydd wedi bod yn dathlu efo arddangosfa arbennig.

Read More
PONTIO’R IWERYDD ER BUDD AMBIWLANS AWYR CYMRU

PONTIO’R IWERYDD ER BUDD AMBIWLANS AWYR CYMRU

Casglwyd dros £900 i elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn Eglwys y Santes Fair Caernarfon mewn cyngerdd oedd yn pontio’r Iwerydd. Unodd Côr Meibion Caernarfon o Gymru gyda’r University of Northern Iowa Men’s Glee Club o Unol Daleithiau America i helpu’r achos da.

Read More
Diwrnod ym Mywyd Ambiwlans Awyr Cymri i Blant 

Diwrnod ym Mywyd Ambiwlans Awyr Cymri i Blant 

Read More

Page 1 of 20 Next