Archive

AAC ar daith gydag Owens

AAC ar daith gydag Owens

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi uno gyda’r cwmni cludo nwyddau o Dde Cymru, Owens, i helpu hyrwyddo gwaith yr elusen ar draws Cymru.

Read More
Swyddog Diogelwch o Gaerdydd wedi ei ysbrydoli i gasglu arian i AAC

Swyddog Diogelwch o Gaerdydd wedi ei ysbrydoli i gasglu arian i AAC

Mae swyddog diogelwch yn Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd wedi ei ysbrydoli i gasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru.    

Read More
Pennaeth Cwr Clwb Golff yn canmol y criw achub bywyd

Pennaeth Cwr Clwb Golff yn canmol y criw achub bywyd

Mae Pennaeth  Cwrs Clwb Golff Castell-nedd wedi casglu arian i AAC ar ôl i’r elusen achub ei fywyd.  

Read More
Pencadlys AAC yn derbyn sêl bendith brenhinol

Pencadlys AAC yn derbyn sêl bendith brenhinol

Mae canolfan awyr a phencadlys newydd a phwrpasol Ambiwlans Awyr Cymru wedi eu hagor yn swyddogol gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru.

Read More
Côr Gogledd Cymru yn canu er budd AAC

Côr Gogledd Cymru yn canu er budd AAC

Mae Côr Meibion o Gonwy wedi cynnal cyngerdd elusennol er budd Ambiwlans Awyr Cymru.

Read More
Gwyrth Marathon Mandy

Gwyrth Marathon Mandy

Mae menyw o Sir Benfro wedi mynd y tu hwnt i bob disgwyliad ar ôl gwella yn dilyn damwain a oedd yn golygu yr oedd yn brwydro am ei bywyd

Read More
Apêl am wirfoddolwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Apêl am wirfoddolwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn apelio am wirfoddolwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr i wirfoddoli eu hamser sbâr yn y siop AAC leol

Read More
Clwb Sir Benfro yn mynd yn fwdlyd er budd Ambiwlans Awyr Cymru

Clwb Sir Benfro yn mynd yn fwdlyd er budd Ambiwlans Awyr Cymru

Mae grŵp o Sir Benfro wedi casglu £1000 i Ambiwlans Awr Cymru ar ôl trefnu gweithgarwch sy’n rhoi prawf ar wytnwch corfforol

Read More
Ymdrochi ar Ddydd Calan er budd AAC

Ymdrochi ar Ddydd Calan er budd AAC

Roedd teulu wedi herio’r elfennau er budd Ambiwlans Awyr Cymru drwy fynd ati i ymdrochi yn y môr yn Saundersfoot ar Ddydd Calan

Read More
Saethu'r sêr gyda Ambiwlans Awyr Cymru

Saethu'r sêr gyda Ambiwlans Awyr Cymru

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi bod yn gweithio gyda’r ffotograffydd nos adnabyddus, Alyn Wallace, sydd wedi tynnu lluniau anhygoel o Abertawe gyda’r nos

Read More

Page 1 of 18 Next