Latest News

Golffwyr Hŷn De Cymru yn ariannu dros 50 o gyrchoedd achub bywydau

Mae grŵp o bobl hŷn “South Wales Senior Classic” unwaith eto wedi casglu £8000 i Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae’r grŵp wedi bod yn codi arian ar gyfer yr elusen ers 2004 ac mae’r ymdrechion diweddaraf yn mynd â’u cyfanswm dros £80 mil.

Cyflwynwyd siec i gydlynydd cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru Steffan Anderson-Thomas yn ystod seremoni yng nhglwb golf y Grove y Mhorthcawl ar 13ed o Fedi.

Cafwyd y digwyddiad ei fynychu gan yr enillwyr ynghyd ag aelodau o’r grŵp.

Yr enillwyr yn ystod y gystadleuaeth oedd Caerfyrddin A gyda Phontardawe A yn ail. Yn ogystal â ni enillwyd Hwlffordd A y bowlen gydag Pontypridd A yn ail.

Dywed Steffan Anderson-Thomas: “Rydym yn ddiolchgar tu hwnt unwaith eto i dderbyn rhodd gan y grŵp. Dros y blynyddoedd, mae’r gefnogaeth ganddynt wedi ein galluogi i gynnal mwy 50 o gyrchoedd achub bywyd.

“Rydym am ddiolch i’r holl glybiau sydd wedi cynnig defnydd o’u cyrsiau fel rhan o’r digwyddiad a hoffwn roi diolch arbennig i’r noddwyr sydd wedi cyfrannu’r gwobrau”.

Leave a Comment

Cymdeithasu: