Latest News

Ambiwlans Awyr Cymru yn gyfrifol am Hofrenfa Caerdydd.

Ambiwlans Awyr Cymru fydd yn gyfrifol am brydles Hofrenfa Caerdydd fel rhan o fenter newydd a fydd yn helpu i godi arian ar gyfer y gwasanaeth achub bywyd.

Cadarnhawyd y cytundeb newydd y gyda’r perchenogion, Cyngor Caerdydd a’r lles-ddeiliad blaenorol Hofrenfa Dinas Caerdydd ar Awst 1af. Dyma’r tro cyntaf y mae elusen ambiwlans awyr cymryd rheolaeth weithredol o hofrenfa masnachol.

Wedi’i leoli ar Ffordd Blaendraeth yn ardal Dremorfa'r ddinas, mae’r hofrenfa eisoes yn gartref i’r Ambiwlans Awyr Cymri i Blant sydd yn trosglwyddo babanod a phlant sâl ar draws Cymru.

Dywedodd Prif Weithredwr AAC, Angela Hughes: “Mae’r elusen wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Caerdydd a’r lles-ddeiliad blaenorol er mwyn trosglwyddo’r brydles a’r gwaith o reoli’r safle o ddydd i ddydd i AAC. Gan ddilyn proses diwydrwydd dyladwy, rydym yn falch iawn i gyhoeddi fod y broses hon wedi’i chwblhau.

“Mae hwn yn gyfle cyffrous ac arloesol i Ambiwlans Awyr Cymru fentro ar fenter newydd a fydd yn helpu i godi arian ar gyfer ein hachos achub bywyd. Bydd pob elw a wneir o’r hofrenfa yn cefnogi ein cenhadaeth elusennol gydag unrhyw ddefnydd masnachol o’r safle yn helpu i achub bywydau.

“Bydd unrhyw elw yn dod syth i’r elusen, ac felly, bydd unrhyw un sydd yn defnyddio’r cyfleusterau arbennig yn yr Hofrenfa, megis glanio neu’n ail-lenwi gyda thanwydd, yn gwneud hynny gan wybod eu bod yn helpu i gadw ein hofrenyddion yn hedfan ar draws Cymru.”

Mae’r elusen yn dibynnu ar roddion i gasglu’r £6.5 miliwn bob blwyddyn i gadw’r pedwar hofrennydd yn hedfan ar draws Cymru. AAC yw’r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain gyda thri hofrennydd argyfwng (HEMS) wedi’u lleoli yn Llanelli, Caernarfon a’r Trallwng. Yn ogystal â hyn, mae’r elusen hefyd yn darparu hofrennydd trosglwyddo sydd wedi’i leoli yn Hofrenfa Caerdydd.

Ychwanegodd Angela: “Mae ein hadran Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yng Nghaerdydd yn darparu gwasanaeth unigryw ar gyfer cleifion pediatreg ar draws Cymru. Rydym yn meddu ar yr unig Ymarferwyr Trosglwyddo Hofrennydd yn y DU sydd wedi ymrwymo i symud cleifion ieuengaf Cymru i’r gofal arbenigol sydd angen arnynt. Cafodd ein crud cynnal arloesol ei gynllunio’n benodol ar gyfer Cymru gyda mewnbwn gan nyrsys arbenigol a’n criw.

“Mae hyn ond yn bosib yn unig drwy’r rhoddion caredig yr ydym yn derbyn. Mae’r nifer o fusnesau a grwpiau cymunedol sydd yn ymweld â’r hofrenfa yn cynyddu, ac felly, mae'n amser cyffrous i’r elusen i ddatblygu ein gwasanaeth ar y safle.”

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: