Latest News

Elusen Menywod Yng Ngymru Yn Helpu Ariannu Cyfarpar Achub Bywyd

Mae elusen Gymreig wedi helpu i gasglu £10,000 i Ambiwlans Awyr Cymru, gan ganiatáu iddynt brynu crud cynnal blaengar ar gyfer yr hofrennydd.  

Mae Menywod yng Nghymru yn elusen sydd yn cefnogi elusennau plant yng Nghymru drwy gyfrwng eu cinio blynyddol i fenywod. 

Eleni, roedd Menywod yng Nghymru wedi penderfynu cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru ac Achub y Plant fel eu helusennau enwebedig. Cynhaliwyd y chweched cinio ar hugain ar ddydd Gwener, Ebrill 20fed, yng Ngherddi Soffia, Caerdydd a chasglwyd £10,000 i adran pediatreg arbenigol yr elusen  –Ambiwlans Awyr Cymru i Blant.

Roedd y digwyddiad yn boblogaidd gyda mwy na  400 o westeion wedi mynychu, gyda’r sawl a fynychodd wedi mwynhau adloniant  gan Richard ac Adam a oedd wedi cyrraedd rownd cyn-derfynol Britain’s Got Talent ac anerchiad gan Ewan Venters, Prif Weithredwr Fortnum & Mason.

Dywedodd Cadeirydd y digwyddiad, Jayne James: “Mae cinio Menywod yng Nghymru wedi dod yn achlysur parhaol yng nghalendr cymdeithasol cynifer o fenywod. Eleni, roedd 450 wedi mynychu.  Mae’r digwyddiad yn llwyddiant yn sgil gwaith caled y pwyllgor a chefnogaeth nifer o fusnesau ac rydym mor falch i fod yn rhan o’r digwyddiad sydd wedi bod yn cefnogi prosiectau plant yng Nghymru ers 25 mlynedd.”

Mae’r arian a gasglwyd yn ystod y cinio wedi caniatáu i Ambiwlans Awyr Cymru i brynu pedwerydd crud cynnal ‘babypod’ sydd yn cael ei ddefnyddio er mwyn cludo cleifion pediatreg ac sydd newydd eu geni, a hynny’n ddiogel.

Dywedodd Rheolwr Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru, Mark Stevens: “Rydym yn hynod ddiolchgar i Fenywod yng Nghymru am gefnogi ein helusen. Mae’r swm anhygoel  a gasglwyd wedi ein caniatáu ni brynu pedwerydd  crud cynnal sydd eisoes yn amhrisiadwy i’r gwasanaeth sydd yn cael ei ddarparu gan yr  Ambiwlans Awyr Cymru i Blant.”

Cyflwynwyd siec o £10,000 i Ymarferydd Trosglwyddo Hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru, Dewi Thomas, yn ystod digwyddiad a drefnwyd yn arbennig ar y 3ydd o Orffennaf.

Mae’r Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn adran bediatreg arbenigol o’r elusen Ambiwlans Awyr Cymru i Blant  ac yn darparu gofal a chludiant arbenigol i’r cleifion ieuengaf yng Nghymru. Yn 2017 yn unig, roedd Ambiwlans Awyr Cymru i Blant wedi helpu 332 o gleifion pediatreg a newydd eu geni. Yn union fel y tri hofrennydd brys, mae’r Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn barod i ymateb 365 diwrnod y flwyddyn.   

Leave a Comment

Cymdeithasu: