Latest News

Pensiynwr o Sir Benfro yn helpu ariannu cyrchoedd achub bywyd.

Mae pensiynwr o ardal wledig yn Sir Benfro wedi helpu ariannu gwaith achub bywyd Ambiwlans Awyr Cymru, gan gasglu mwy na £2,000.

Roedd Mrs Winnie James o Grymych wedi casglu swm anhygoel o £2,700 ar gyfer yr elusen hofrennydd yn ystod ei dathliadau pen-blwydd diweddar yn 80 mlwydd oed.    

Roedd y parti pen-blwydd, a gynhaliwyd  yng Ngwesty ‘Nant Y Ffîn’ ger Llandysilio, gyda mwy na hanner cant o bobl yn mynychu i helpu Winnie i ddathlu’r garreg filltir hon.   

Mae Winnie, sydd yn adnabyddus am ei sgiliau coginio a’i charedigrwydd  i’r gymuned leol, wedi ei chydnabod yn ddiweddar gan raglen S4C, ‘Prynhawn Da’. Rhoddwyd y wobr ‘Halen Y Ddaear’ iddi am ei gwasanaethau i’w hardal leol.   

Yn wreiddiol o Bontargothi ond yn byw erbyn hyn yng Nghrymych, mae Winnie yn cadw cysylltiad agos gyda’i chyn-bentref genedigol yn Sir Gaerfyrddin gan ei bod yn organydd i’r Capel lleol.  

Wrth siarad am ei rhodd i’r elusen hofrennydd, dywedodd Winnie: “Rwy’n credu ei fod yn bwysig fod yr arian yn mynd i achos da. Diolch byth, nid wyf erioed wedi gorfod dibynnu ar wasanaeth yr ambiwlans awyr ond mae'n  gysur i wybod fod y gwasanaeth yma ar gyfer fy wyrion a’m hwyresau pe bai angen.”

Dywedodd cydlynydd cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru Elin Murphy: “Hoffwn ddymuno pen-blwydd hapus iawn i Winnie ac am ei rhodd hael iawn. Mae’n fenyw anhygoel ac yn ased i’w theulu a'r gymuned leol.”

Cyflwynwyd y siec i’r elusen yn ystod rhifyn dydd Mawrth (17/7) o Prynhawn Da a ddarlledwyd ar S4C.   

Ychwanegodd Elin: “Bydd cyfraniad Winnie yn helpu gymaint. Gyda phob cyrch achub yn costio tua £1,500 ar gyfartaledd, mae’n sicr yn helpu i gadw’r hofrenyddion yn hedfan dros bobl Cymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: