Latest News

Partneriaeth achub bywyd gydag un o Brifysgolion amlycaf Cymru

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi creu partneriaeth  gyda Phrifysgol Aberystwyth fel elusen y flwyddyn.   

Roedd yr Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure, wedi enwebu Ambiwlans Awyr Cymru fel yr elusen ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod.    

Gwnaed y cyhoeddiad ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 17, yn ystod y seremonïau graddio cyntaf eleni yn y brifysgol.

Wedi ei sefydlu yn 1872, mae Aberystwyth yn un o’r prifysgolion ymchwil a dysgu mwyaf blaenllaw.  Bob blwyddyn, mae apêl  Elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor yn ceisio casglu gymaint o arian ag sydd yn bosib ar gyfer achos gwerth chweil ac yn cynnig ffocws i staff, myfyrwyr a’r gymuned i godi arian.   

Yn cyhoeddi’r bartneriaeth, dywedodd yr Athro Treasure: “Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn darparu gwasanaeth achub bywyd ar draws Ceredigion a Chymru gyfan, ac mae’r gwaith yn gwbl ddibynnol ar roddion elusennol. Mae myfyrwyr y brifysgol a’r staff yn disgwyl ymlaen at weithio gyda’r elusen dros y flwyddyn sydd i ddod.”

Dywedodd prif weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru Angela Hughes: “Mae’n anrhydedd gwirionedd i Ambiwlans Awyr Cymru i gael ei enwebu fel Elusen y Flwyddyn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth ac rydym yn disgwyl ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda’r brifysgol er mwyn codi arian hanfodol i’r hofrennydd achub bywyd yma yng Nghymru."

Mae Ambiwlans Awyr Cymru  yn gwasanaethu Cymru gyfan bob dydd o’r flwyddyn. Bob blwyddyn, mae’r pedwar hofrennydd yn ymateb i oddeutu 2,500 o gyrchoedd achub, a hynny  o gefn gwlad i drefi a dinasoedd prysur. Gyda phedair canolfan awyr  yn y Trallwng, Caernarfon, Llanelli a Chaerdydd, mae’r hofrenyddion yn medru cyrraedd unrhyw le yn y wlad o fewn 20 munud.

Ychwanegodd Angela: “Y llynedd, roedd criwiau Ambiwlans Awyr Cymru wedi cynnal 77 cyrch achub yn ardal  Ceredigion – tua 6 bob mis. Mae ond modd i’n hofrenyddion i barhau i hedfan ac achub bywydau yn sgil y fath yma o gymorth.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: