Latest News

Ambiwlans Awyr Cymru yn dweud ffarwel wrth un o arwyr yr elusen yn Sir Benfro   

Mae Ambiwlans Awyr Cymru  wedi ffarwelio ag un o hoelion wyth cymuned Sir Benfro - Tony Key OBE sydd wedi ymddeol.

Mae Tony wedi bod yn gydlynydd cymunedol yr elusen leol ar gyfer Sir Benfro ers  2012 ac yn gadael y rôl ar ôl helpu i gasglu cannoedd o filoedd o bunnoedd.    

Cyn ymddeol, dywedodd Tony: “Mae wedi bod yn bleser i weithio i’r elusen ac rwyf wedi mwynhau bob munud o’r profiad.”

O fynychu sioeau sir i ddigwyddiadau Nofio ar Ddydd Calan ac i rasio ceffylau, mae Tony wedi goruchwylio rhai o’r digwyddiadau mwyaf rhyfedd er budd yr elusen ar draws Sir Benfro.

Ychwanegodd Tony: “Yn ystod fy nghyfnod gyda’r elusen, rwyf wedi bod yn rhan o gryn dipyn o ddigwyddiadau ,a bydd rhai ohonynt yn aros yn y cof am byth. Rwy’n cofio gwthio’r hofrennydd o Aberteifi i Abergwaun a oedd – er yr holl gynllunio iechyd a diogelwch – yn llwyddiant ysgubol.

“Rwyf hefyd yn cofio’r gwirfoddolwr John Hardwicke, yn 86 mlwydd oed, ac yn abseilio i lawr ochr castell Penfro sydd o’r unfed ganrif ar ddeg, ac roedd hyn yn dipyn o orchest.”

Mae Tony yn gadael yr elusen ar ôl helpu trefnu un o’r digwyddiadau lleol mwyaf llwyddiannus hyd yma, sef y Gyngerdd Elusennol Fawreddog a gynhaliwyd yn  Folly Farm yn ddiweddar ac wedi cynnwys perfformiad gan Rhys Meirion a Trystan Llŷr Griffiths, gan gasglu swm anhygoel o £8,000.

Ychwanegodd Tony: “Roedd yn fraint o’r mwyaf i fod yn rhan o’r Gyngerdd Elusennol Fawreddog a’i threfnu er budd Ambiwlans Awyr Cymru”

Dywedodd Rheolwr Ambiwlans Awyr Cymru Mark Stevens: “Rydym mor drist i weld Tony yn gadael ond hoffwn ddiolch iddo am ei ymroddiad i’r elusen dros y 6 blynedd ddiwethaf. Mae wedi dod yn wyneb cyfarwydd i lawer ar draws Sir Benfro ac wedi ein helpu i ledaenu’r newydd da am Ambiwlans Awyr Cymru. Pob lwc iddo gyda’i ymddeoliad.”

Er yn ymddeol, bydd Tony yn parhau i gefnogi’r elusen drwy ymuno â’r tîm o wirfoddolwyr y bu unwaith yn eu cefnogi. Dywedodd  Tony: “Y cof gorau fydd gen i yw ymroddiad y gwirfoddolwyr i gyfrannu eu hamser i gefnogi rhywbeth sydd mor hanfodol i iechyd a lles pobl Cymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: