Latest News

Ambiwlans Awyr Cymru yn cofio Alun Davies

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cofio  aelod hoffus o’r tîm codi arian sydd wedi marw yn dilyn salwch byr.

Roedd Alun Davies, yn 60 ac wedi gweithio ar ran Ambiwlans Awyr Cymru ers 2001 a bu farw ar 28ain Mai.

Byddwn yn cofio Alun fel aelod o dîm codi'r elusen, yn helpu casglu arian i gynnal y gwasanaeth.

Dywedodd prif weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru, Angela Hughes: “Rydym mor drist i glywed am farwolaeth ein ffrind a chydweithiwr,  Alun Davies. Rydym yn cydymdeimlo gyda’i deulu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Roedd Alun yn aelod hoffus iawn o’r elusen a bydd llawer yn hiraethu amdano. Byddwn yn cofio amdano nid yn unig yn sgil ei ymroddiad ond ei garedigrwydd a’i synnwyr digrifiwch.”

Roed Alun yn wyneb cyfarwydd i lawer yn sgil ei waith gydag Ambiwlans Awyr Cymru ond hefyd fel cynghorydd sir i  Saron yn Sir Gaerfyrddin.  

Leave a Comment

Cymdeithasu: