Latest News

CYRCHOEDD ACHUB AMBIWLANS AWYR CYMRU 2017

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn adran arbenigol o Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, sydd yn darparu gofal a chludiant critigol i rai o gleifion ieuengaf Cymru. 

Mae ein criwiau awyr yn cludo cleifion pediatreg a chynenedigol i unedau plant sydd i’w canfod yn ysbytai Cymru a thu hwnt, ynghyd â darparu gwasanaeth awyr brys ar gyrchoedd achub 999. 

Dewch i ganfod mwy am y cyrchoedd achub a gynhaliwyd gan AACiB  y llynedd.

 

 

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: