Latest News

Meddyg Sy'n Hedfan yn Trefnu Gŵyl Gerddoriaeth

Mae gŵyl gerddoriaeth fach yn Sir Gaerfyrddin yn cael ei threfnu gan meddyg Cymreig sydd yn hedfan. 

Dr Dindi Gill, Meddyg Gofal Critigol ar fwrdd hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru yw’r gŵr sydd yn trefnu gŵyl Robot Monkey, sydd yn cael ei chynnal ar 30ain Fehefin ger Llandeilo.

Mae’r ŵyl yn cynnwys  cyfuniad o gerddoriaeth wahanol, o ddisgo i funk a house a techno, gyda’r holl elw yn mynd i’r elusen hofrennydd.  

Y tu hwnt i’w waith meddygol gydag  Ambiwlans Awyr Cymru ac ysbyty Treforys, mae   Dindi yn gynhyrchydd a’n berfformiwr brwd o gerddoriaeth electronig sydd wedi cynnal digwyddiadau amrywiol ar hyd a lled Cymru gyda’i grŵp  Robot Monkey, sydd yn cynnwys offerynnwr a chantorion  byw.

Dywedodd Dindi: “Syniad yr ŵyl hon yw adeiladu’r diwrnod o gwmpas mathau gwahanol o gerddoriaeth electronig, gan fynd â phobl ar daith gerddorol. Rydym yn cefnogi artistiaid Cymreig drwy’r digwyddiad ac yn gobeithio dangos faint o dalent sydd ‘na.”

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu ar y cyd gyda Dr Rhys Thomas a oedd wedi sefydlu’r Meddygon Cymreig Sy’n Hedfan gyda Dr Gill ac sydd yn hedfan gydag Ambiwlans Awyr Cymru. Roedd y digwyddiad llwyddiannus y llynedd wedi eu hysbrydoli i drefnu digwyddiad mwy o faint a gwell eleni.  

Ychwanegodd Dindi: “Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ar dir Rhys ac rydym yn gobeithio y bydd hyn yn fwy na digwyddiad cerddorol. Mae yna dipyn wedi ei gynllunio ac yn cynnwys dawnswyr, adloniant byw a bwyd a diodydd lleol.”

Mae Ambiwlans Awyr Cymru  yn achos sydd yn agos i’m calon i a Rhys ac rydym yn gobeithio bydd pobl yn dod heibio, yn mwynhau’r awyrgylch ac yn ein helpu ni godi arian i’r elusen anhygoel hon.”

Bydd y digwyddiad hwn, sydd yn cael ei gynnal ar benwythnos arferol Gŵyl Glastonbury (na sydd yn cael ei gynnal eleni), yn mynd i ddenu pobl sydd yn hoffi cerddoriaeth o bob math ac yn bobl o bob cefndir.   

Dywedodd rheolwr codi arian Ambiwlans Awyr Cymru Mark Stevens: “Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle gwych nid yn unig i gasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru ond hefyd i arddangos ystod o gerddoriaeth.

“Hoffwn ddiolch i Dindi a Rhys am drefnu hyn er budd yr Elusen ac rydym yn gobeithio y bydd pawb yn mwynhau’r hyn sydd yn addo i fod yn ddigwyddiad difyr iawn.”

Mse’r digwyddiad ar gyfer y sawl sydd yn hŷn na 18 ac yn cael ei gynnal ger Llandeilo, SA19 7HY ar ddydd Sadwrn, 30ain Mehefin o 3pm. Mae tocynnau yn £25 yr un ac yn cynnwys pryd dau gwrs a gwersylla am ddim,   

Mae tocynnau ar gael o’r dolenni canlynol:

https://www.skiddle.com/whats-on/Swansea/West-Wales/Robot-Monkey---Gwyl-Haf---Summer-Fest/13214577/

https://www.native.fm/event/robot-monkey-presents-gwyl-haf-summer-fest-2018

https://www.native.fm/event/robot-monkey-presents-gwyl-haf-summer-fest-2018https://www.native.fm/event/robot-monkey-presents-gwyl-haf-summer-fest-2018

Mae mwy o fanylion am y digwyddiad i’w canfod yma:

https://www.facebook.com/events/164786127534406/

Leave a Comment

Cymdeithasu: