Latest News

#Tîm Brecon Carreg Nôl Ar Gyfer 2018!

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi uno am y drydedd flynedd yn olynol gyda’r cwmni dŵr potel adnabyddus Brecon Carreg.

Eleni, mae Brecon Carreg wedi dewis tîm arall o redwyr angerddol er mwyn cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru mewn sawl digwyddiad rhedeg ar draws Cymru.   

Mae’r tîm yn cynnwys 20 o redwyr o bob cefndir ond sydd oll yn dymuno rhedeg tra’n casglu arian i'r elusen hofrennydd. Eleni, roedd y nifer uchaf erioed o bobl wedi gwneud cais i ymuno gyda’r tîm a ddewiswyd gan Brecon Carreg.

Dywedodd yr Aelod Tîm Emily Higgins: “Rwyf mor falch i fod yn rhan o Dîm Brecon Carreg a’n cael y cyfle i gasglu arian i  Ambiwlans Awyr Cymru. Wedi ymweliad diweddar gyda’r ganolfan awyr yn Llanelli, rydym wedi dysgu llawer am y gwaith achub sydd yn cael ei wneud gan yr elusen ac rwy’n disgwyl ymlaen at gasglu gymaint o arian ag sydd yn bosib.”

Yn 2017, roedd y tîm wedi helpu ariannu o leiaf dau gyrch achub bywyd, gan gasglu swm anhygoel o £5,000 yn ystod y flwyddyn. Drwy gydol 2018, mae’r tîm yn gobeithio ychwanegu at hyn drwy gael dau set o redwyr yn cymryd rhan mewn digwyddiadau ar draws Gogledd a De Cymru. 

Dywedodd Rheolwr Cynnwys a Chyfryngau Cymdeithasol Brecon Carreg, Eleri Powell: “Mae Brecon Carreg wedi bod yn cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru am nifer o flynyddoedd ac mae’r gwaith y maent yn ei wneud yn creu argraff arnom yn barhaus. Mae  Tîm Brecon Carreg nawr  yn ei drydedd flwyddyn a dyma’n tîm mwyaf eto. Rydym yn gobeithio casglu mwy o arian ar gyfer yr achos haeddiannol hwn eleni.”

Dywedodd Rheolwr Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru, Mark Stevens: “Rydym mor gyffrous ein bod yn gweithio gyda  Brecon Carreg eto yn 2018. Mae’r bartneriaeth hon wedi tyfu o ran poblogrwydd ac mae’n galondid i weld mwy o redwyr yn ymuno gyda thîm 2018.”

Eleni, bydd Tîm Brecon Carreg yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau rhedeg Cymreig gan gynnwys  Marathon Casnewydd, Ras 10 cilomedr y Barri a’r a Hanner Marathon y Great Welsh, tra hefyd yn casglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru.

Dywedodd yr Aelod Tîm Duncan Lackie: “Rwyf mor gyffrous fy mod yn rhedeg gyda thîm Brecon Carreg eleni eto. Mae Ambiwlans Awyr Cymru  yn wasanaeth hanfodol ac roedd yn ysbrydoledig i ddysgu am y gwaith y maent yn ei wneud. Nid wyf yn medru aros ychwanegu at y milltiroedd a chasglu cymaint o arian ag sydd yn bosib ar gyfer yr achos gwych hwn.”

Ychwanegodd Mark: “Hoffwn ddymuno pob lwc i’r holl redwyr ar gyfer y digwyddiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer 2018 ac rydym yn gobeithio y bydd yn flwyddyn wych arall o gasglu arian.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: