Latest News

Rhedwr yn brwydo’r elfennau er budd AAC

Mae rhai o redwyr mwyaf dewr De Cymru wedi brwydro’r elfennau er mwyn cwblhau her rhedeg eithafol er budd Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae Her Redeg Darth Mannion Beach & Swamp yn cymryd rhan ar y Gwŷr a chasglwyd y swm fwyaf erioed eleni.

Nid yw’r cwrs ar gyfer y gwangalon ac mae’n rhaid i’r rhedwyr fynd i’r afael ag 13 milltir o fwd, bryniau, afonydd, mor a chorsydd. Roedd  500 o redwyr wedi cymryd rhan yn yr her eleni, gan gael cyfle i werthfawrogi prydferthwch y Gwŷr tra’n hefyd yn gorfod mynd ar hyd y corsydd.   

Roedd y digwyddiad eleni wedi casglu £24,000 ar gyfer yr elusen ac mae wedi ei gynnal ers   2009. 

Dywedodd Rheolwr Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru, Mark Stevens: “Wedi profi pa mor anodd yw’r her hon fy hun, mae’n sicr yn ddigwyddiad ar gyfer pobl ddewr. Bydd eleni yn cael ei ddathlu fel un o’r digwyddiadau anoddaf gyda rhedwyr yn gorfod mynd i’r afael  gyda thymherau is na sero a hyd oed yn glawlif.

Gwerthwyd yr holl lefydd yn syth bin, er y rhybuddion ar y wefan fod hon yn “ras ar gyfer ffyliaid”.   

Dywedodd Cyfarwyddwr y Ras Ian Joslin: “Mae’n wych i weld fod y Darth wedi cynyddu mewn poblogrwydd gyda mwy a mwy o bobl yn ymuno bob blwyddyn. Mae cefnogi  Ambiwlans Awyr Cymru drwy gyfrwng y digwyddiad yn rhoi cryn falchder i mi ac rydym yn ddiolchgar i’r holl rai a fu’n casglu arian.”

Roedd unigolion wedi dod o bob rhan o’r DU er mwyn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn, a hynny er budd yr elusen hofrennydd. Roedd nifer o unigolion nid yn unig wedi mynd i’r afael gyda’r her gorfforol ond hefyd wedi gosod targedau codi arian i’w hunain er mwyn helpu  creu rhodd sylweddol.

Ychwanegodd Mark: “Rhoddwyd y wobr eleni o ran yr unigolyn a gasglodd y swm fwyaf i  Fiona Noble o Gaerdydd a oedd wedi casglu £2,000 ar ben ei hun. Nid ydym yn medru esbonio pa mor bwysig yw’r Darth Mannion i ni fel elusen. Mae’r her unigryw hon yn arwain at fwy o roddion i’r elusen nag unrhyw ddigwyddiad codi arian arall.

“Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n cymryd rhan yn Darth Mannion 2018 am wneud hon yn flwyddyn lwyddiannus arall ac rydym eisoes yn disgwyl ymlaen at ddathlu ein pen-blwydd yn 10 mlwydd oed yn 2019.”

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: