Latest News

Galw ar bobl Sir Benfro

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn apelio am Wirfoddolwyr yn ardal Sir Benfro er mwyn helpu casglu arian hanfodol.

Mae’r elusen yn chwilio am bobl sydd yn fodlon cyfrannu ambell awr er mwyn helpu casglu arian, naill ai drwy wirfoddoli yn y siop leol yn Ninbych-y-pysgod neu drwy helpu gyda gweithgareddau ar draws y sir. 

Dywedodd Cydlynydd Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru Tony Key: “Mae ein gwirfoddolwyr yn bwysig wrth ein helpu ni, nid yn unig yn casglu arian ond yn codi ymwybyddiaeth hefyd. Mae gwirfoddoli i Ambiwlans Awyr Cymru  yn cynnig nifer o gyfleoedd gwych i gwrdd â phobl newydd a helpu trefnu digwyddiadau. Byddwch yn medru helpu i wneud gwahaniaeth go iawn ar draws yr ardal.”

Yn ddiweddar, roedd yr elusen  wedi croesawu dau wirfoddolwr yn ardal Penfro. Roedd Richard Lewis a Glenn Collins wedi penderfynu ymuno gyda’r elusen gyda’r nod o wella’u ffitrwydd.  Dros Ŵyl y Banc y Pasg, roedd y pâr wedi cwblhau  taith gerdded 12 milltir o Ddoc Penfro i Gaeriw, gan gasglu £850 i’r elusen.

Ychwanegodd Tony: “Mae Richard a Glenn yn enghraifft ddisglair o sut y mae rhywbeth mor syml â cherdded yn medru cael ei drawsnewid yn ymdrech i gasglu arian. Mae casglu mwy na £800 i ni fel rhan o’u hymdrech gyntaf  yn anhygoel ac rydym yn diolch iddynt am ein cefnogi. Mae gwirfoddoli i Ambiwlans Awyr Cymru yn hwyl a’n cynnig amrywiaeth ac yn rhywbeth gwerth chweil i’w gynnwys ar  eich  CV.”

Mae pobl sydd wedi eu hysbrydoli i gasglu arian neu’n fodlon cyfrannu ychydig o’u hamser ar draws Sir Benfro yn cael eu hannog  i gysylltu gyda Tony Key yn uniongyrchol drwy e-bostio: tonykey@walesairambulance.com neu drwy ffonio 07817 961 207.

Leave a Comment

Cymdeithasu: