Latest News

Swyddog Diogelwch o Gaerdydd wedi ei ysbrydoli i gasglu arian i AAC

Mae swyddog diogelwch yn Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd wedi ei ysbrydoli i gasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru.    

Mae Shane Beasley yn gweithio fel aelod o’r tîm diogelwch yn yr ysbyty ac wedi penderfynu ymgymryd â her ffitrwydd tra’n casglu arian i’r elusen hofrennydd ar yr un pryd.    

Ar ddydd Sul, 25 Mawrth, bydd yn cymryd rhan yn hanner marathon Merthyr ac mae wedi gosod targed i’w hun i gasglu £1,000.

Dywedodd Shane: “Gan fy mod yn gweithio yn Ysbyty’r Waun, rwyf yn cael gweld peth o’r gwaith anhygoel y mae Ambiwlans Awyr Cymru yn ei wneud. Drwy redeg hanner marathon Merthyr, rwyf yn medru cyfrannu at yr achos gwerth chweil hwn a gwneud ychydig o wahaniaeth.”

Mae Shane a’i gydweithwyr wedi cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru cyn hyn, a hynny ar ôl cwblhau’r  Taff Trail yn 2015, a chasglu swm o £3415.84.

Ychwanegodd Shane: “Nid wyf am roi’r gorau iddi ar ôl hanner marathon Merthyr gan fy mod yn bwriadu cymryd rhan yn hanner marathon Caerdydd ym mis Hydref ac yn gobeithio cynyddu’r swm sydd wedi ei gasglu hyd yma i  Ambiwlans Awyr Cymru. Mae’r criw yn gwneud gwaith anhygoel, ac oni bai am eu gwaith caled, ni fyddai llawer o bobl yma heddiw”.

Dywedodd Cydlynydd Cymunedol AAC Catrin Hall: “Mae Shane yn enghraifft wych o sut y mae’r elusen yn ysbrydoli pobl i wneud pethau anhygoel. Mae ein hofrenyddion yn aml yn yr ysbyty, ac felly, mae’n wych i weld ein bod yn cael ein  cefnogi nid yn unig gan y staff meddygol sydd yno. Rydym mor ddiolchgar iddynt am eu cefnogaeth barhaus ac yn dymuno pob lwc gydag unrhyw heriau yn y dyfodol.”

Mae Shane yn parhau i weithio tuag at gyrraedd ei darged o £1,000 ac mae mwy o wybodaeth ar ei dudalen justgivingwww.justgiving.com/fundraising/shane-beasley2018

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: