Latest News

Pennaeth Cwr Clwb Golff yn canmol y criw achub bywyd

Mae Pennaeth  Cwrs Clwb Golff Castell-nedd wedi casglu arian i AAC ar ôl i’r elusen achub ei fywyd.   

Dechreuodd dydd Mercher, Awst 23ain fel unrhyw ddiwrnod arferol i Mark Tucker, sef  Pennaeth Cwrs Clwb Golff Castell-nedd. Tra’n torri darn o’r glaswellt ar y cwrs ger y degfed twll, aeth y peiriant yr oedd Mark yn ei yrru i drafferth. Disgynnodd yr olwyn oddi ar ochr y cwrs gan droi ben i waered a dal Mark oddi tano.   

Ffoniwyd am Ambiwlans Awyr Cymru Wales a chludwyd Mark yn yr hofrennydd o’r ddamwain. Roedd Dr. Jon Birks a’r Ymarferydd Gofal Critigol Tracy Phipps wedi trin Mark yno ac roedd ganddo anafiadau difrifol, gyda rhan uchaf ei gorff wedi ei gywasgu ac wedi datgymalu pont ei ysgwydd.

Wedi cyfnod byr yn yr ysbyty, aeth Mark adref i wella.

Dywedodd Mark, “Wedi i mi wella, roedd yn anrhydedd i gael fy ngwahodd i ganolfan Awyr Ambiwlans Awyr Cymru yn Llanelli a chwrdd â’r criw a achubodd fy mywyd.”

Yn dilyn y ddamwain ac fel ffordd o ddweud diolch, roedd aelodau  o’r Clwb Golff wedi penderfynu  casglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru. Cynhaliwyd digwyddiadau amrywiol gan gynnwys cystadleuaeth golff a oedd wedi casglu mwy na £800 i’r elusen hofrennydd.

Ychwanegodd Mark, “Hoffwn ddiolch i’r criw am achub fy mywyd ac roedd yn anrhydedd i gyflwyno siec o £845 i’r elusen.”

Dywedodd Cydlynydd Cymuned AAC Steffan Anderson-Thomas: “Roedd yn bleser i groesawu Mark i’n canolfan awyr yn Llanelli ac i’w weld yn iach a’n heini ar ôl y ddamwain. Bydd yr arian sydd wedi ei gasglu gan aelodau o’r clwb golff yn helpu ni gadw ein pedwar hofrennydd ar draws Cymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: