Latest News

Côr Gogledd Cymru yn canu er budd AAC

Mae Côr Meibion o Gonwy wedi cynnal cyngerdd elusennol er budd Ambiwlans Awyr Cymru.

Roedd ‘Côr Meibion Llangwm’, sydd ger cyrion Corwen, wedi trefnu’r gyngerdd yn lleol a chasglu £3,000 i’r elusen hofrennydd.

Yn ogystal â’r gyngerdd, roeddynt wedi cynnal arwerthiant, raffl ac wedi derbyn rhoddion  gan fusnesau lleol.

Dywedodd Trysorodd y Côr, Trystan Edwards: “Hoffwn ddiolch i bawb a fynychodd y gyngerdd a’n helpu ni gasglu swm sylweddol o arian ar gyfer achosion mor werth chweil.

“Roeddem wedi penderfynu casglu £3,000 i Ambiwlans Awyr Cymru gan eu bod yn darparu gwasanaeth hanfodol i’n ardal. Rydym yn deall pa mor bwysig ydynt i’n lleoliad anghysbell.”

Dywedodd Rheolwr Codi Arian AAC, Lynne Garlick: “Rydym am ddiolch i’r côr am ddewis ein cefnogi. Bydd yr arian sydd wedi ei gasglu yn ein helpu ni ariannu cyrchoedd achub bywyd ar draws Cymru a chadw ein hofrenyddion yn hedfan.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: