Latest News

Apêl am wirfoddolwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn apelio am wirfoddolwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr i wirfoddoli eu hamser sbâr yn y siop AAC leol.   

Mae’r siop, ar Stryd Adare yng nghanol y dref, yn gwerthu hen eitemau sydd wedi eu rhoi i’r elusen ac yn ddibynnol ar  wirfoddolwyr i drefnu’r siop a’i rheoli o ddydd i ddydd.

Mae’r gwirfoddolwyr yn siopau AAC yn trefnu eitemau er mwyn eu gwerthu, a hynny er mwyn casglu’r arian i gadw pedwar hofrennydd yr elusen yn hedfan.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn ddibynnol ar roddion er mwyn cynnal y gwasanaeth ac mae angen casglu £6.5 miliwn pob blwyddyn. Mae’r 17 siop sydd gan AAC wedi’u lleoli ledled y wlad ac yn ffynhonnell allweddol o ariannu’r elusen.

Dywed rheolwr siop AAC Mhen-y-bont ar Ogwr, Sandra John: “Fel elusen, rydym yn dibynnu ar bobl yn gwirfoddoli eu hamser er mwyn helpu ni i gadw’r pedwar hofrennydd yn hedfan o gwmpas Cymru.

“Drwy wirfoddoli cwpwl o’u horiau sbâr i helpu yn ein siopau, gallwch helpu i gasglu arian a fydd yn achub bywydau. Yn 2017, roedd ein criwiau achub wedi cynnal 83 o gyrchoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd yn dangos pa mor bwysig yw’r gwasanaeth i’r ardal.

“Mae ein siopau yn chwarae rȏl bwysig yn casglu’r arian sydd angen er mwyn cynnal y gwasanaeth pob diwrnod ac mae gwirfoddoli i Ambiwlans Awyr Cymru yn wahanol. Mae ein gwirfoddolwyr yn cael hwyl ac mae yna awyrgylch gwych bob amser yn ein siopau. Nid oes angen profiad a byddwn yn darparu hyfforddiant.

Mae ein criwiau yn barod i ymateb 365 diwrnod y flwyddyn. P’un ai eich bod yn medru cynnig awr neu fwy, byddwch yn medru gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar draws Cymru.”

Os hoffech mwy o wybodaeth neu am wirfoddoli, e-bostiwch: volunteering@walesairambulance.com neu ffoniwch 0300 0152 999

Leave a Comment

Cymdeithasu: