Latest News

Clwb Sir Benfro yn mynd yn fwdlyd er budd Ambiwlans Awyr Cymru

Mae grŵp o Sir Benfro wedi casglu £1000 i Ambiwlans Awr Cymru ar ôl trefnu gweithgarwch sy’n rhoi prawf ar wytnwch corfforol.   

Roedd clwb 'Pembrokeshire Mud Slingers 4x4 off road' wedi cynnal y digwyddiad yn Chwarel Glogue a oedd wedi arwain at unigolion yn ymrafael â heriau dringo a disgyn  a oedd yn peri dychryn, a  hynny mewn amodau llawn mwd.     

Mae’r grŵp yn gefnogwyr cyson o Ambiwlans Awyr Cymru ac wedi casglu £1,000 ar gyfer yr elusen hofrennydd mewn digwyddiad diweddar.

Dywedodd Cadeirydd y Pembrokeshire Mud Slingers, Peter Rees: “Roedd yn wych ein bod wedi medru cynnal y digwyddiad a chefnogi’r fath achos arbennig. Roedd pawb wedi cael hwyl ar y diwrnod, ac er gwaethaf y mwd, roedd yn brofiad gwerth chweil”.

Dywedodd cydlynydd cymunedol AAC Tony Key: “Hoffwn ddiolch i’r grŵp am eu cefnogaeth barhaus. Maent  yn esiampl wych o sut y mae modd trawsnewid rhywbeth unigryw i mewn i weithgaredd codi arian.

“Yr unig beth sy’n fwy na’u dewrder yw eu haelioni yn cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: