Latest News

Elfed yn dringo i’r uchelfannau

Mae gŵr o Drefor, Gwynedd wedi cwblhau gorchest o ddringo’r Wyddfa 52 o weithiau mewn blwyddyn er budd Ambiwlans Awyr Cymru.   

Roedd Elfed ‘Gyrn Goch’ Williams wedi gosod yr her hon iddo’i hun ac mae ar fin cychwyn ar ei daith olaf yn dringo’r Wyddfa.    

Dechreuodd Elfed ddringo yn gynnar yn 2017 ac mae wedi mynd i’r afael â’r her drwy ddringo’r mynydd un cam y tro, gan gasglu £10,000 i AAC.

Cafwyd y daith ddringo olaf yn cael ei chynnal ar ddydd Gwener, 8 Rhagfyr, ac ar ôl dychwelyd, roedd yna ddathliad wedi ei drefnu yn y Galeri, Caernarfon.

Roedd y cyngerdd Her 52 yn cynnwys perfformiadau gan Rhys Meirion a Sioned Terry, a gwerthwyd yr holl tocynnau.       

Dewisodd Elfed gefnogi  Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl i’w fab fod mewn damwain a bu’n rhaid galw am help  Ambiwlans Awyr Cymru. 

Dywedodd Elfed: “Yn 2013, anafwyd fy mab Tomos yn ddifrifol ar ôl cael damwain ac roedd Ambiwlans Awyr Cymru  wedi ei gludo o Flaenau Ffestiniog i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac yna i Ysbyty Prifysgol Stoke.

“Mae Tomos dal yn fyw heddiw o ganlyniad i help Ambiwlans Awyr Cymru ac felly rwyf wedi gosod her i’m hun i ddringo’r Wyddfa 52 o weithiau mewn blwyddyn i gasglu arian i achos mor gwerth chweil. Mae’r her wedi mynd yn dda ond y darn anoddaf oedd brwydro yn erbyn gwyntoedd minws 12 yn Nhachwedd yn ystod y stormydd. 

“Roedd y tro olaf ond un yn dringo’r Wyddfa yn arbennig gan i Tomos ymuno gyda mi ac mae wedi gwella’n dda ers ei ddamwain  yn 2013”. 

Roedd yr her hefyd yn rhan o hanes pan mai Elfen oedd y dringwr cyntaf i dorri ei wallt ar frig yr Wyddfa ym mis Awst.

Chwalwyd y targed o £5,000 gyda mwy na £10,000 wedi ei gasglu ar dudalen Just Giving Elfed erbyn y tro olaf iddo ddringo dydd Gwener yma.

Ychwanegodd Elfed: “Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi fy helpu yn ystod yr her hon, ac mae’n meddwl cymaint imi fod yna swm sylweddol wedi ei gasglu ar gyfer elusen mor arbennig”.

Dywedodd Rheolwr Codi Arian AAC Lynne Garlick: “Hoffwn longyfarch Elfed cyn iddo gwblhau’r her anhygoel hon yr wythnos yma. Mae’r hyn sydd wedi ei gyflawni yn ystod y flwyddyn yn ysbrydoledig ac rydym mor ddiolchgar iddo am ddewis ein cefnogi ni.   

“Mae’r arian sydd wedi ei gasglu yn mynd i ariannu cyrchoedd achub ar draws Cymru a chadw ein pedwar hofrennydd yn hedfan.”

 

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: