Latest News

Dawsons yn casglu arian i AAC

Mae staff o asiantaeth dai yng Nghymru wedi abseilio i lawr ochr clogwyn er budd Ambiwlans Awyr Cymru.

Roedd staff o swyddfeydd gwahanol yr asiantaeth dai  Dawsons ar draws De Orllewin Cymru  wedi cwblhau’r her ar ddydd Mercher, 25 Hydref, gan gasglu £1314.98 i’r elusen hofrennydd.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd ar arfordir anhygoel y Gwŷr, wedi arwain at y tîm yn abseilio i lawr ochr clogwyn ger cyrion Porth Eynon.

Dywedodd Cydlynydd Adran Gosod, Naomi Webborn: “Roeddem mor nerfus  ond cyn gynted ag i ni ddechrau, roedd yr adrenalin yn golygu ein bod yn cael cymaint o hwyl.

“Fel tîm, rydym yn falch i gwblhau’r her a chasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru ar yr un pryd. Diolch i bawb sydd wedi bod yn ddigon caredig i’n noddi ni i gasglu swm sylweddol o arian”.

Dywedodd cydlynydd cymunedol AAC, Steffan Anderson-Thomas: “Rydym mor ddiolchgar i Dawsons am gasglu arian er mwyn cadw ein hofrenyddion yn hedfan.

“Roedd yn ysbrydoledig i weld tîm  Dawsons yn mynd i’r afael â’r her hon! Roedd pob cam a gymerwyd yn helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau yng Nghymru.”

Wedi ei ffurfio yn 1991, mae Dawsons yn asiantaeth dai annibynnol sydd yn cyflogi tua  110 o staff o ar draws canghennau yn Abertawe a Llanelli.

Leave a Comment

Cymdeithasu: