Latest News

Cydnabod Ambiwlans Awyr Cymru am yr eildro mewn seremoni wobrwyo anrhydeddus

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei gydnabod am yr eildro yn flynyddol yng Ngwobrwyon Rhagoriaeth Ambiwlans Awyr Cenedlaethol yn Llundain.

Enillwyd y Wobr Digwyddiad Arbennig gan yr elusen hofrennydd yn dilyn  digwyddiad a oedd wedi arwain at drawma difrifol. Cyflwynwyd y wobr i’r ymgynghorydd  Dr Tim Rogerson, yr ymarferydd critigol  Rhyan Curtin, y peilot Andy Iceton a chydweithwyr eraill yn ystod y seremoni yn Llundain ar 13eg o Dachwedd.  

Roedd Meddygon sy’n hedfan Cymru, fel rhan o’r tîm  EMRTS Cymru, ac sy’n hedfan ar yr hofrenyddion, wedi derbyn y wobr mewn cydnabyddiaeth o’r modd y gwnaethant  ddelio gyda damwain heriol.

Mae’r seremoni wobrwyo anrhydeddus, a enillwyd hefyd gan yr elusen yn 2016 yn dilyn digwyddiad trawma arall,  yn cael ei threfnu gan Gymdeithas yr Ambiwlansys Awyr. Mae’r gwobrwyon yn cael eu beirniadu’n annibynnol ac yn cydnabod y gwaith anhygoel a wneir gan griwiau’r ambiwlans awyr.   

Dywedodd Dr Tim Rogerson: “Roedd yn anrhydedd i gael ein henwebu a’n gosod ar y rhestr fer, a hynny yn dilyn cymaint o gystadleuaeth gan y gwasanaethau ambiwlans awyr eraill ar draws y DU. Fel tîm, rydym mor bles i ennill y wobr hon.

“Roedd ein hymdrechion llwyddiannus  o ganlyniad i holl waith y tîm gan gynnwys gwasanaeth Ambiwlans Cymru a'r clinigwr yn yr ysbyty. Mae’n cynnig cymaint o foddhad fod y claf yn parhau i wneud adferiad gwych.”

Dywedodd Prif Weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru Angela Hughes: “Rydym yn falch iawn o’r tîm am ennill y wobr anrhydeddus hon, yn enwedig am yr eildro. Mae'r hyn sydd wedi ei gyflawni yn hynod anhygoel ac mae medru cludo’r claf i’r gofal  a oedd angen mewn 23 munud, sef taith a fyddai fel arfer yn cymryd 90 munud ar yr heol, yn dangos pa mor hanfodol yw’r gwasanaeth hwn.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: