Latest News

Siop Ambiwlans Awyr Cymru yn glanio yn y Coed-duon

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi agor siop newydd sbon yng nghanol y Coed-duon.

Agorwyd y siop am 10yb ar y 30ain o Dachwedd ac mae wedi’i lleoli yn unedau 13-15, Y Farchnad yn y Coed-duon.

Nid yw’r elusen yn estron i’r Stryd Fawr gydag 16 siop ar agor yn barod ledled y wlad. Roedd agor yr 17fed siop yn gyffrous i’r elusen, yn enwedig mor agos at y Nadolig.

Dywedodd rheolwr manwerthu ardal AAC, Donna Rogers: “Mae’n gyfnod cyffrous i ni fel elusen ac rydym mor eiddgar i groesawu’r Coed-duon i’r teulu o siopau sydd gan AAC.

“Rydym yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i wirfoddoli i ddod i ymweld â’r siop oherwydd rydym yn chwilio am bobl drwy’r amser.”

Mae pobl o’r ardal leol yn cael eu hannog i gyfrannu eitemau i’r siop a manteisio ar y gwasanaeth casglu.

Dywedodd Rheolwyr y Siop, Julie Mcroy a Lotte Fisher: “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu trigolion y Coed-duon i’r siop newydd ac yn gobeithio y bydd y siop yn boblogaidd yn yr ardal.

Mae’r 17 siop yn parhau i fod yn ffynhonnell allweddol o incwm i’r elusen ac yn helpu i gadw’r pedwar hofrennydd yn hedfan i bobl Cymru.

Mae pobl yn medru cysylltu gyda’r siop drwy ffonio: 01495 528 009

Leave a Comment

Cymdeithasu: