Latest News

Bingo a Cherddoriaeth yn rhoi hwb i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae tafarn yn Sir Fflint wedi casglu mwy na £800 i Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl cynnal dau ddigwyddiad.

Roedd y ‘Swan Inn’ yng Ngwernymynydd wedi cynnal noson bingo a cherddoriaeth er mwyn helpu i gadw pedwar hofrennydd yr elusen yn hedfan.

Dywedodd trefnwyr y digwyddiad, Patricia Fagan a Kevin Thomas: “Penderfynom gasglu arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru gan fod y gwasanaeth  mor bwysig yn ein hardal.”

Roedd y ddau ddigwyddiad wedi casglu cyfanswm o £805.20

Dywedodd cydlynydd cymunedol AAC, Debra Sima: “Rydym am ddiolch i Patricia a Kevin am drefnu’r digwyddiadau yma a phenderfynu cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru.

“Diolch hefyd i bawb o’r ardal a fynychodd y digwyddiadau gan sicrhau eu bod yn llwyddiant. Mae’r gefnogaeth yma yn gwarantu ein bod yn medru parhau i gynnal cyrchoedd achub bywyd o gwmpas Cymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: