Latest News

Dathlu Pen-blwydd Priodas Aur yng Nghonwy

Mae cwpl o Gerrigydrudion wedi dathlu eu pen-blwydd priodas aur drwy gasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru.

Priododd Emyr a Rhian Jones yn 1967 a dathlwyd y garreg filltir hon drwy gyfrannu arian i’r elusen hofrennydd.

Yn ystod y dathliadau, gofynnwyd am rhoddion ariannol yn lle anrhegion a chasglwyd £500.

Cyflwynwyd yr arian i Ambiwlans Awyr Cymru ym maes awyr Caernarfon.

Dywedodd rheolwr codi arian AAC, Lynne Garlick: “Rydym am longyfarch Mr a Mrs Jones ar eu pen-blwydd priodas aur ac rydym yn dymuno llawer iawn mwy o flynyddoedd hapus iddynt.

Bydd y rhodd yn helpu i dalu am gyrchoedd achub bywyd, ac rydym yn ddiolchgar am eu caredigrwydd.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: