Latest News

Arlunydd o Geredigion yn casglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae arlunydd o Geredigion wedi casglu £1,000 i Ambiwlans Awyr Cymru drwy werthu ei darluniau.  

Mae Margaret Worrall wedi byw yn Aberystwyth am fwy na 50 mlynedd ac wedi gwerthu llawer iawn o’i darluniau yn ystod Gŵyl Gelf Ceredigion eleni. Casglwyd yr arian er cof am ei diweddar fab, Ian.

Dywedodd Margaret: “Rwyf wedi dysgu fy hun sut i ddarlunio, ar ôl dechrau’r peth fel diddordeb. Gwerthwyd fy narn cyntaf i America yn 2004 ac rwyf nawr yn gwerthu fy ngwaith er mwyn casglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru.”

Dywedodd cynorthwyydd codi arian AAC, Lynne Hughes: “Hoffwn ddiolch i Margaret am ddefnyddio ei sgiliau artistig i gefnogi’r elusen. Bydd ei charedigrwydd yn helpu’r hofrenyddion i hedfan er budd pobl Cymru.”

Cyflwynwyd yr arian i beilot AAC, James Benson gan Margaret a Jim Worrall ar ddydd Mawrth, 31ain Hydref yng nghanolfan awyr y Trallwng.

Leave a Comment

Cymdeithasu: