Latest News

Hobi poblogaidd yn helpu ariannu cyrchoedd achub bywyd

Mae cymuned o Ynys Môn wedi mynd ati i fanteisio ar un o’r hoff ddiddordebau lleol fel modd o gasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru.  

Mae Siwan Edwards a’i gŵr Siôn wedi cynnal cystadleuaeth taflu cerrig ar wyneb y dŵr yn  Rhosneigr dros y blynyddoedd diwethaf ac wedi penderfynu cyfrannu’r holl elw eleni i Ambiwlans Awyr Cymru.   

Dywedodd Siwan: “Roeddem wedi penderfynu cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru gan ein bod yn gwybod pa mor bwysig yw’r gwasanaeth i’r gweithgareddau ar y traeth a mynyddoedd Eryri sydd gerllaw.”

Roedd y digwyddiad wedi casglu £143 a bydd yn helpu ariannu cyrchoedd achub ar draws y wlad. 

Dywedodd Cydlynydd Cymunedol AAC Eifion Jones: “Rydym mor ddiolchgar i Siwan a Siôn am eu hymdrechion diweddaraf. Mae’n dangos fod rhywbeth mor syml â thaflu cerrig ar wyneb y dŵr  yn medru dwyn cymuned ynghyd er mwyn cefnogi achos.”

Wedi eich ysbrydoli i godi arian ar ein rhan? Rydym yn croesawu syniadau, ac felly,
e-bostiwch - fundraising@walesairambulance.com

Leave a Comment

Cymdeithasu: