Latest News

Siop Abertawe yn dathlu

Mae un o’r 16 siop sydd gan Ambiwlans Awyr Cymru  wedi bod yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus yn ddiweddar.   

Roedd siop, sydd i’w chanfod ar Stryd y Coleg yn Abertawe, yn flwydd oed ar ddydd Iau, 26ain Hydref ac mae’r siop wedi mwynhau blwyddyn gyntaf lwyddiannus iawn ers profi’n boblogaidd iawn yn y ddinas. 

Dywedodd rheolwr y siop Julie Cornelius: “Hoffwn ddiolch i’n holl wirfoddolwyr a’n cwsmeriaid ffyddlon am eu cefnogaeth. 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous a llwyddiannus arall.”

Roedd masgot Ambiwlans Awyr Cymru  ‘Biggles’ wedi ymuno â’r  gwirfoddolwyr yn y siop yn ystod y digwyddiad.  

Dywedodd y Cydlynydd Cymunedol Donna Rogers: “Rydym mor falch o siop Abertawe, yn enwedig ar ôl y fath flwyddyn lwyddiannus.

Hoffwn ddiolch i’n holl gwsmeriaid sydd yn ymweld â ni’n gyson ac unrhyw un a ddaeth heibio ar y diwrnod er mwyn dathlu gyda’n staff a’n gwirfoddolwyr.”

Mae siop Abertawe yn parhau i fynd o nerth i nerth ac yn helpu i achub bywydau pobl yng Nghymru drwy gadw’r hofrenyddion yn hedfan.  

Leave a Comment

Cymdeithasu: