Latest News

Gwasanaeth Carolau’r Gwasanaethau Brys 2017

Mae gwasanaethau brys y Gogledd yn paratoi ar gyfer cynnal y gwasanaeth carolau Nadolig blynyddol er budd Ambiwlans Awyr Cymru. Eleni bydd y seren opera o Gymru Rhys Meirion yn perfformio.  
 

Cynhelir y gwasanaeth ar y cyd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a'u phartneriaid yng Nghadeirlan Llanelwy, dydd Llun 11 Rhagfyr am 7.30yh.

Bydd perfformiadau gan Dafydd Jones enillydd yn yr Eisteddfod, Côr Ieuenctid Sir Ddinbych a Band Arian Llaneurgain
Mynediad am ddim ac mae croeso cynnes i’r cyhoedd ddod i’r gwasanaeth.


Bydd yr holl gyfraniadau yn mynd i elusen Ambiwlans Awyr Cymru. 

Dywedodd Tracy Myhill, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae’r gwasanaeth hwn yn gyfle i’r gwasanaethau brys a’n partneriaid ddod ynghyd i daro’r nodyn tymhorol cywir. 

“Mae hefyd yn gyfle i fyfyrio ar y rôl hanfodol rydym ni’n ei chyflawni wrth wasanaethu cymunedau ar draws Cymru, a thalu teyrnged i’r rhai sy’n ein hamddiffyn ac yn ein cynorthwyo i gadw’n ddiogel 24 awr y dydd, 365 o ddiwrnodau’r flwyddyn. 

“Mae croeso i unrhyw un ddod i’r noson arbennig hon, sydd wedi denu cynulleidfa sylweddol yn draddodiadol ac sy’n siwr o ennyn ysbryd y Nadolig. 

“Hoffwn ddymuno Nadolig Llawer a Blwyddyn Newydd hapus ac iach i’n staff, ein gwirfoddolwyr, ein partneriaid a’r cyhoedd.” 

Dywed Rheolwr Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru Lynne Garlick “Rydym yn hynod o ddiolchgar i’r teulu gwasanaethau argyfwng o treni’r cyngerdd er budd Ambiwlans Awyr Cymru ac yn edrych ymlaen ati llawer.”

Gwahoddir gwesteion y gwasanaeth carolau i barcio yn Ysgol Glan Clwyd.
 

Leave a Comment

Cymdeithasu: