Latest News

Nyrs yn Sir Gaerfyrddin yn torri’i gwallt ar ran yr elusen 

Mae nyrs o Sir Gaerfyrddin wedi casglu mwy na £1,000 i Ambiwlans Awyr Cymru drwy dorri y rhan fwyaf o’i gwallt.   

Roedd Annette Davies, o Dre Ioan, bron yn medru eistedd ar ei gwallt hir a oedd wedi plethu a’n ddwy droedfedd o hyd - a hynny tan ei bod yn penderfynu torri’i gwallt er mwyn helpu’r elusen.  

Roedd Annette wedi mynd i’r siop trin gwallt a thorrwyd 23 modfedd o’i gwallt, gan gasglu  £1,165.25 i’r elusen hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru.    

Bydd y gwallt yn cael ei ddefnyddio er mwyn creu wig ac yn cael ei gyfrannu  i Ymddiriedolaeth y Tywysog fel y bydd yn medru helpu pobl ifanc sydd yn dioddef o salwch.    

Roedd Fiona Jones, sydd yn gweithio yng nghymdeithas tai Cartref Cynnes yn Nhre Ioan, wedi torri gwallt Annette. Casglwyd £150 yn ystod y dydd tuag at brynu diffibriliwr ar gyfer Cartref Cynnes.

Dywedodd Annette: “Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi noddi mi. Roedd yn bleser i gyfrannu’r arian gan wybod y byddai’n mynd tuag at achub bywydau pobl ar draws y wlad.”

Dywedodd rheolwr codi arian Ambiwlans Awyr Cymru Mark Stevens: “Hoffwn ddiolch i Annette am benderfynu torri ei gwallt er budd AAC! Roedd yn wych i weld cynifer o bobl yn noddi  Annette, a bydd ei chefnogaeth yn ein helpu i hedfan ar ran pobl Cymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: