Latest News

Cneifio Defaid Rhosgoch yn casglu dros £10,000

Mae tafarn yng nghanol cymuned Ynys Môn wedi casglu mwy na £10,000 i Ambiwlans Awyr Cymru drwy gynnal diwrnod cneifio defaid.

Roedd ‘Y Ring’ yn Rhosgoch wedi trefnu diwrnod cneifio defaid a chasglwyd £10,900.

Nid yw cefnogi’r elusen hofrennydd yn rhywbeth newydd i’r dafarn a’r gymuned ac maent wedi bod yn casglu arian ers 2012. Penderfynwyd cefnogi’r elusen oherwydd lleoliad gwledig y gymuned.

Dywedodd cydlynydd cymunedol AAC, Eifion Jones: “Y dafarn yw canolbwynt y gymuned leol ac mae’r diwrnod cneifio defaid yn dangos pa mor greadigol y  mae modd bod wrth gasglu arian.

“Rydym yn ddiolchgar am eu cefnogaeth barhaus yn helpu cadw ein hofrenyddion yn hedfan ar gyfer pobl Cymru.”

Mae’r grwp yn bwriadu parhau i gefnogi Ambiwlans Awyr Cymru yn y dyfodol mewn unrhyw ffordd sy’n bosib.

Leave a Comment

Cymdeithasu: