Latest News

Ffasiwn a blodau yn casglu mwy na £3,000 i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae aelodau o gymdeithas trefnu blodau’r Trallwng a’r ardal gyfagos wedi bod yn brysur yn casglu arian ar gyfer yr Ambiwlans Awyr Cymru.

Casglwyd cyfanswm o £3,500 drwy gynnal bore coffi a sioe ffasiwn. Roedd y digwyddiadau yn boblogaidd ymhlith trigolion yr ardal. Mae’r menywod wedi casglu arian yn y gorffennol ar gyfer yr elusen ac am barhau i wneud hyn y dyfodol.

Dywed cydlynydd cymunedol AAC Helen Thomas: “Rydym yn hynod o ddiolchgar i’r aelodau am eu holl ymdrechion er mwyn cadw’r hofrenyddion yn yr awyr i achub bywydau o gwmpas Cymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: