Latest News

Cerdded dros y glo eirias er budd AAC

Mae grŵp o staff a gwirfoddolwyr elusen wedi cerdded dros y glo eirias er mwyn casglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru.  

Roedd y deg cerddwr dewr wedi gwrthsefyll  tymheredd o tua 1000 cyfradd Fahrenheityn y Firewalk a drefnwyd gan Gydlynydd Cymunedol AAC,  Alyson Winn.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Boathouse yn y Waun, ger Wrecsam.

Roedd  Cyhoeddwr Llangollen, Chem Cheminias, ymhlith y sawl a fu’n cymryd rhan er mwyn casglu mwy na £1000 mewn nawdd.

Roedd y peiriannydd ambiwlans awyr a leolir yn y Trallwng, Paul Slogrove, hefyd wedi ymgymryd â’r her ac roedd staff yr elusen  Anna Evans ac Alyson Winn wedi ymuno gyda hwy.

Tra bod y glo eiria yn cael ei baratoi, roedd y sawl a fu’n cymryd rhan wedi eu hyfforddi a'u hysbrydoli i oresgyn pryderon a ffobia.

Roedd y digwyddiad a’r hyfforddiant wedi eu trefnu gan  Honu Firewalks, sef cwmni cofrestredig sydd yn arbenigo mewn profiadau sy’n ysgogi. 

Roedd y digwyddiad yn gymaint o lwyddiant fel y bydd  Firewalk arall yn cael ei gynnal er budd Ambiwlans Awyr Cymru yn y  Boathouse yn y Waun fis Medi nesaf.

(Images courtesy of EaglesNestPhotography)

Leave a Comment

Cymdeithasu: