Latest News

Blwyddyn o gyrchoedd yn helpu problemau gyda’r galon

Fel rhan o Ddiwrnod Calon y Byd, rydym wedi bwrw golwg ar y cyrchoedd achub yr ydym wedi cynnal yng Nghymru dros y 12 mis diwethaf er mwyn helpu pobl sydd wedi cael trawiadau ar y galon

Dywedodd y rheolwr gweithrediadau Mark Winter: "Ar y fath gyrchoedd achub, mae pob un eiliad yn bwysig. Mae hyn yn medru cynnwys trawiad ar y galon neu drawma a achosir gan ddamwain car. 

"Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn barod i ymateb 365 diwrnod y flwyddyn er mwyn cyrraedd a thrin rhywun yn gyflym. Rydym yn mynd â’r uned ddamweiniau brys i ochr yr heol ac mae hyn yn medru gwneud gwahaniaeth achub bywyd.

"Yn sgil eich cefnogaeth chi, rydym wedi medru ymateb i 583 o gyrchoedd yn y 12 mis diwethaf, sef tua 11 wythnos yr wythnos.

"Mae eich cefnogaeth yn golygu eich bod wir yn achub bywydau."

Leave a Comment

Cymdeithasu: