Latest News

Gwirfoddolwyr Caerdydd yn casglu £900

Mae casglu arian mewn gêm bêl-droed yn y Bencampwriaeth wedi helpu i gasglu arian achub bywyd a helpu ariannu cyrchoedd hofrennydd meddygol ar draws Cymru. 

Roedd gwirfoddolwyr wedi cyfrannu eu hamser i gasglu rhoddion yn ystod gêm Caerdydd  yn erbyn Queens Park Rangers, gan gaglu arian hanfodol i Ambiwlans Awyr Cymru. 

Ym mis Awst, roedd cefnogwyr Ambiwlans Awyr Cymru wedi casglu mwy na £900 i helpu i gcadw’r pedwar hofrennydd yn hedfan er budd pobl Cymru yn ystod eu hawr o angen.  

Roedd gwirfoddolwyr yn cynnwys aelodau o Glwb Rotari Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Banc Lloyd a Thŷ’r Cwmnïau a oedd wedi cyfrannu eu hamser i helpu casglu rhoddion yn ystod y gêm bêl-droed. 

Roedd yr ymdrechion hyn wedi helpu casglu cyfanswm o £945, gan helpu’r elusen hofrennydd i gasglu’r £6.5 miliwn sydd angen er mwyn darparu’r gwasanaeth.

Dywedodd Daniel Curtis, Cydlynydd Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru: “Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n helpu ynghyd â’r rhai a fu’n ddigon caredig i gyfrannu arian.

“Drwy gyfrannu eu hamser, maent wedi ein helpu ni i gasglu swm anhygoel a fydd yn helpu achub bywydau.

“Fel elusen, rydym yn gwbl ddibynnol ar roddion i ariannu ein gwasanaethau, a thrwy roi awr o’u hamser i ni, maent yn helpu i ariannu ein cyrchoedd achub bywyd ar draws Cymru.”

 

 

Leave a Comment

Cymdeithasu: