Latest News

Staff Virgin Media Abertawe yn helpu casglu arian

Mae timau o Virgin Media wedi bod yn casglu rhoddion i Ambiwlans Awyr Cymru drwy helpu yn siopau’r elusen yn Abertawe. 

Mae gwirfoddolwyr Ambiwlans Awyr Cymru wedi derbyn help yn y siopau gan dimau Virgin Media, sydd wedi bod yn cyfrannu eu hamser er mwyn helpu gwerthu hen eitemau er mwyn casglu arian.   

Mae’r elusen hofrennydd yn dibynnu ar bobl yn cyfrannu eu hamser a’u harian er mwyn cadw’r pedwar hofrennydd yn hedfan, gyda phob cyrch achub yn cael ei ariannu gan yr arian y mae AAC yn derbyn.   

Mae Ambiwlans Awyr Cymru angen casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn mewn rhoddion er mwyn cynnal gwasanaethau ardraws Cymru, gyda phob un o gyrchoedd achub yr elusen yn costio tua  £1,500.

Mae gwirfoddolwyr yn helpu casglu rhoddion i’r elusen drwy gasglu arian mewn bwcedi a digwyddiadau codi arian a chynorthwyo yn siopau’r elusen.

Mae staff Virgin Media wedi bod yn cyfrannu eu hamser i siopau Ambiwlans Awyr Cymru yn Abertawe yn trefnu dillad, trugareddau, DVDs a helpu trefnu stoc yr elusen.

Mae’r tîm lleol o Virgin Media wedi bod yn helpu yn y siopau bob dydd, yn cynnig cymorth i wirfoddolwyr Ambiwlans Awyr Cymru a’n helpu i gasglu rhoddion achub bywyd.   

Dywedodd Rhian Lewis, Rheolwr Warws a Siop Cwmdu Ambiwlans Awyr Cymru: “Rydym yn ddibynnol ar  wirfoddolwyr yn cyfrannu ein hamser i gynnal ei siopau, er mwyn helpu ariannu cyrchoedd Ambiwlans Awyr Cymru ar draws y wlad.

“Drwy roi awr o’ch amser, rydych yn ein helpu ni i helpu pobl ar draws y wlad yn eu hawr o angen.

“Mae’r timau o Virgin Media o Abertawe wedi bod yn gryn gymorth i ni ac mae eu cefnogaeth yn helpu i achub bywydau.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: